top of page

Integritetspolicy
Genom att skapa ett konto eller genom att använda Flexios Tjänster accepterar du denna integritetspolicy.
Tack för att du använder Flexios tjänster.
Information om behandling av personuppgifter
Flexio Staffing Group AB, (org. nr. 559203-2618 Nordensköldsgatan 24, 211 19 Malmö) samt dotterbolagen Flexio Staffing AB, (org. nr. 559074-8934), Flexio Service AB (559363-9627) och Flexio Work AB (org. nr. 559215-2481) nedan kallad Flexio möjliggör för juridiska personer (”Uppdragsgivare”) att hitta och anlita personer (”Uppdragstagare”) för olika typer av timbaserade uppdrag. För att göra detta behöver vi samla in och behandla en del personuppgifter.
Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du använder vår tjänst (“Tjänsten”), på flexio.com eller mobilapplikationen Flexio. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.
Genom att använda Tjänsten, accepterar du denna personuppgiftspolicy och att dina personuppgifter samlas in och behandlas på det sätt som beskrivs här. Det är viktigt att du läser och förstår denna policy innan du använder Tjänsten.
Denna policy kan ibland behöva ändras eller uppdateras, till exempel om funktioner ändras eller läggs till i Tjänsten. Du kommer i så fall informeras om detta i Tjänsten, eller på annat lämpligt sätt, för att ge dig möjlighet att ta ställning till ändringen innan den börjar gälla.
Innehållsförteckning
Så hanterar Flexio dina personuppgifter
Personuppgiftsansvarig & dataskyddsombud
Vems uppgifter behandlar vi?
Hur använder & skyddar vi dina personuppgifter?
Uppdragstagare/kandidater
Anställda
Leverantörer
Uppdragsgivare (kunder) och potentiella uppdragsgivare (kunder)
Övriga intressenter
Laglig grund
Dina uppgifter kan behandlas utanför EU/EES
Cookies
Våra kontaktuppgifter
Så hanterar Flexio dina personuppgifter
Vi på Flexio respekterar din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som Flexio behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, samt hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter.
Personuppgiftsansvarig & Dataskyddsombud
Flexio Staffing Group AB (org. nr. 559203-2618, Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö) samt dotterbolagen Flexio Staffing AB(org. nr.559074-8934), Flexio Service AB (559363-9627) och Flexio Work AB (org. nr 559215-2481) är i enlighet med denna policy personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter i tjänsten.
Flexio har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att verksamheten följer reglerna om dataskydd. 
Dataskyddsombudet nås via post: (Dataskyddsombud, Nordensköldsgatan 24, 211 19 Malmö).
Om du har frågor kring dina personuppgifter, maila oss på gdpr@flexio.com eller ring oss på 0770-175 175.
Vems uppgifter behandlar vi?
Flexio hanterar personuppgifter för olika intressenter. Följande intressenter berörs hos oss:
Uppdragstagare/Kandidater – Personer som vi är i kontakt med rörande jobb hos oss eller hos våra uppdragsgivare (kunder). I denna grupp ingår de som aktivt sökt en tjänst, de som registrerat sig i vår app utan att ha sökt en tjänst, de som besökt vår hemsida och tittat på kontent och de som är potentiella kandidater som vi hittat genom uppsökande aktiviteter.


Anställda – Personer som är anställda eller som varit anställda i våra verksamheter.


Leverantörer – Kontaktpersoner på företag som vi köper tjänster och produkter av.


Uppdragsgivare/Kunder – Kontaktpersoner på företag som köper våra tjänster.


Potentiella Uppdragsgivare/Kunder – Kontaktpersoner på företag som vi bearbetar i marknadsföringssyfte.


Övriga intressenter – Personer vilka inte tillhör någon av kategorierna ovan men som vi har kontakt med av olika anledningar. Dessa kan vara referenspersoner för en kandidat, nödkontakt för en anställd (nära anhörig) eller personer som vi har kontakt med i olika forum som tex säljare från andra företag där vi inte är kund, personer i yrkesnätverk, mediakontakter osv.
Hur använder & skyddar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används huvudsakligen för att tillhandahålla, utföra och förbättra Tjänsten. Dina personuppgifter används även för att bekräfta din identitet när du loggar in i Tjänsten, samt enhetsinformation för att säkerställa att Tjänsten presenteras på bästa sätt för dig och din enhet.
Flexio samlar in olika typer av uppgifter om dig när du använder Tjänsten, delvis beroende på vilken intressentgrupp du tillhör så behandlar vi olika slags personuppgifter under olika lång tid och med olika anledningar. Se beskrivning nedan hur vi hanterar dessa:
Uppdragstagare/kandidater
1. Vad använder vi dina personuppgifter till?
För att utvärdera dig som uppdragstagare. Om du ansöker om att bli en Uppdragstagare, kommer dina kontouppgifter och uppgifter om dina kvalifikationer att användas för att utvärdera din lämplighet som Arbetare. För att kunna utföra uppdrag som Arbetare måste du även ha fyllt 18 år och ha rätt att arbeta i Sverige.
Hantera din ansökan till ledigt gig (jobb) vilket innebär att vi kan komma att utvärdera dina kompetenser – både yrkes-, begåvnings-, och personlighetsmässiga.
Erbjuda/match dig med gig (jobb) relaterade till dina önskemål och/eller dina kompetenser samt för att förse dig med personliga erbjudanden, information eller inbjudningar som vi anser är intressanta för dig via vår app, e-post, digitala och/eller sociala medier.
Löpande kommunikation kring de jobb du sökt via Flexio.
Andra statistiska syften, t.ex. att underhålla och utveckla kvaliteten på våra tjänster.
2. Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in?
Namn
E-postadress
Mobiltelefonnummer
Kompetenser och tidigare erfarenhet inhämtat genom din profil i vår app, din LinkedIn- eller Facebookprofil (om du registrerat din ansökan via någon av dessa kanaler), genom intervju och utifrån de kunskaper och erfarenheter du registrerar på ditt konto.
Testresultat, om du utfört tester som ett led i vår fördomsfria rekryteringsprocess.
Fotografi, om du inkluderat ett sådant i din profil.
Video, om du inkluderat en sådan i din profil.
Ditt personnummer (eller samordningsnummer) och dina legitimations- eller passuppgifter kommer användas för att kunna säkerställa din identitet. Denna handlingen behövs också för att avgöra om du ska få lov att utföra uppdrag genom Tjänsten.
Om du aktiverar funktionen ”Platstjänster” i din telefon, kommer uppgifter om din aktuella geografiska position att samlas in.
I vissa fall kan vi i samband med kvalificeringsprocessen komma att inhämta en öppen så kallad bakgrundskontroll rörande dig. Denna innehåller information om inkomst, ärenden hos Skattemyndigheten och Kronofogdemyndigheten, civilstånd, körkort, ärenden hos domstolar och eventuella domar. Beakta att ovan information inte sparas hos oss.
Kommunikation genom chattfunktionen med Uppdragsgivare eller Flexio support. Du bestämmer själv vilka uppgifter du vill dela med dig av i dina meddelanden. Tänk på att inte inkludera känsliga uppgifter eller annan personlig information.
Information kring uppdragprestationer såsom omdömen och betyg
Övriga personuppgifter som du väljer att delge oss i din profil och eventuellt andra uppladdade eller skickade dokument.

* Vi avråder dig från att delge oss känsliga personuppgifter gällande etniskt ursprung; politiska åsikter; religiös eller filosofisk övertygelse; medlemskap i fackförening samt uppgifter om hälsa. Vi förbehåller oss därför rätten att utan ditt medgivande radera alla uppgifter ovan, liksom personuppgifter rörande andra än dig själv.
3. Hur har vi samlat in dina kontaktuppgifter?
Vi har fått uppgifterna från dig genom de uppgifter du har registrerat i vår app.
Vi har samlat in uppgifterna automatiskt vid dina besök i vår app genom att du ansökt, jobbat eller chattat med oss
Vi har samlat in uppgifterna när du har mailat, ringt oss i något ärende eller lämnat kontaktinformation i t.ex. en undersökning som vi genomfört där du önskat kontakt.
4. Med vem delar vi informationen?
Vi arbetar med rekrytering och bemanning vilket innebär att vi delar dina uppgifter med våra Uppdragsgivare (kunder) vid tillsättningar av jobb.
Vi delar dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning (som tekniska, administrativa, marknadsrelaterade eller andra tjänster) när så krävs för de syften som nämns ovan. Dessa tredjepartsleverantörer får inte använda dina personuppgifter för sina egna syften vilket vi har reglerat i avtal med dessa leverantörer.
Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut när så krävs enligt lag såsom exempelvis Diskrimineringslagstiftningen eller till dataskyddsmyndighet.
5. Vilka rättigheter har du?
Radering av personuppgifter
Om du har registrerat din profil i vår app så kan du när som helst avsluta ditt medlemskap genom att kontakta oss och begära att vi raderar din profil och personuppgifter som vi samlat in om dig. När din profil raderas försvinner den helt samt all information om dig i våra system.
Observera
Att det finns ett undantag till komplett radering; om du ansökt på jobb genom oss så behöver vi spara dina ansökningshandlingar i 24 månader efter avslutad rekryteringsprocess med hänvisning till Diskrimineringslagstiftningen. Om vi raderar din profil inom 24 månader, efter genomförd rekryteringsprocess, sparas dina handlingar anonymiserade och dolda och kan bara tas fram av Dataskyddsombud på Flexio. När 24 månader passerats raderas dina uppgifter automatiskt.
Rätt att göra invändning
Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter, till exempel kan du på din profil under ”Matchningskriteria” välja att ta bort din tillgänglighet om du inte vill ha matchnotis från oss. Du kan även kontakta oss så hjälper vi dig.
Rättelse av personuppgifter
Du har rätt att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Du kan snabbt göra detta själv genom att logga in i appen och korrigera samt radera dina egna uppgifter.
Tillgång till dina personuppgifter – registerutdrag
Du har rätt att få tillgång till de kategorier av personuppgifter vi bearbetar som gäller dig, via ett registerutdrag. Registerutdrag är kostnadsfritt vid ett tillfälle om året, önskar du ett Registerutdrag fler gånger under ett och samma år tar vi ut en administrativ avgift på 395 kr per tillfälle.
6. Hur länge behåller vi informationen?
Du äger själv de uppgifter som finns registrerade på din profil och kan själv välja att radera delar av informationen eller hela ditt konto.
Har du som medlem inte loggat in eller varit aktiv på ditt konto under en två (2) årsperiod kommer ditt konto automatiskt raderas. Vi kommer att påminna dig kort innan dessa två (2) år har passerat så du får chansen att uppdatera ditt konto ifall du önskar finnas kvar som medlem i vårt nätverk.
Om du kontaktar oss och önskar att dina uppgifter raderas gör vi det om vi inte lagligen är skyldiga att behålla informationen. Se undantag som beskrivs i punkt 5 ovan.
Vi förbehåller oss rätten att radera användarkonton om vi ser att kontot missbrukas på något sätt. Det kan handla om att kontot är skapat för andra ändamål än att söka arbete och att ingå i vårt nätverk, eller om registrerad på något sätt framställt hot mot vår personal eller på annat sätt uppfört sig otillbörligt.
Anställda
1. Vad använder vi dina personuppgifter till?
När du blir anställd på Flexio ingår du ett avtal med oss som arbetsgivare. I detta förhållande krävs att vi som arbetsgivare behandlar en större mängd personuppgifter då vi måste uppfylla ett större antal lagstiftningar som arbetsgivare i Sverige har krav på sig att följa. Exempel på dessa kan vara arbetsmiljölagstiftning, diskrimineringslagstiftning, lag om sjuklön, semesterlagen, skattelagstiftning mfl.
2. Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in?
Namn
Adress
Mobiltelefonnummer
Födelsedatum/Personnummer
Mailadress
Bankkontonummer
Lön, pension och förmåner
Kön
Anställningshistorik och tidrapportering
Sjukhistorik
Fotografier
Video
Audio
Familjeförhållande – Närmast anhörig som nödkontakt. Antal barn samt deras födelseår om du har små barn som du är berättigad ersättning från Försäkringskassan för
Allergier och överkänslighet mot livsmedel
Information kopplat till dina prestationer såsom utvecklingssamtal och genomgångna kurser, omdömen och betyg
Fackförbund
Observera att listan ovan inte är uttömmande och andra uppgifter kan komma att behandlas.
3. Hur har vi samlat in dina kontaktuppgifter?
Du har uppgett dessa själv i och med rekryteringsprocessen samt i förbindelse med att din anställning påbörjades.
Uppgifterna har genererats i och med din anställning.
Uppgifterna har kommit från andra källor såsom myndigheter, tredjepartsleverantörer som utför tjänster åt oss samt från referenspersoner och kunder.
4. Med vem delar vi informationen?
Är du anställd så delar vi med oss av vissa personuppgifter till våra kunder för att de ska kunna tilldela dig behörigheter i kundens IT-system, få tillkomst till kundens lokaler, för att kunden ska kunna utföra eventuella säkerhetskontroller på dig och annat som följer i och med uppdraget. Kunden i sin tur delar med sig av information till oss rörande din prestation på uppdraget du arbetar på.
Är du anställd på något av våra regionkontor kan dina kontaktuppgifter komma att delas till konsulter, kunder, uppdragstagare/kandidater, leverantörer och andra intressenter vilka har beröringspunkter med den tjänst som du har på Flexio.
Vi delar dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning (som tekniska, administrativa, marknadsrelaterade eller andra tjänster) när så krävs för de syftet att kunna hantera din anställning. Dessa tredjepartsleverantörer får inte använda dina personuppgifter för sina egna syften vilket vi har reglerat i avtal med dessa leverantörer.
Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut när så krävs enligt lag.
5. Vilka rättigheter har du?
Rättelse och radering av personuppgifter
Du har rätt att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Det kan t. o. m ses som en skyldighet att du meddelar oss om dina uppgifter skulle vara felaktiga då vi annars kan få svårigheter att betala ut lön, få kontakt med dig rörande din anställning och liknande. Du har däremot ingen rätt att bli raderad under anställningens gång och inte heller inom sju (7) år efter att din anställning avslutades. Detta med hänvisning till svensk lagstiftning (bokföringslagen, företrädesrätt enligt LAS osv).
Tillgång till dina personuppgifter – registerutdrag
Du har rätt att få tillgång till de kategorier av personuppgifter vi bearbetar som gäller dig – via ett registerutdrag. Registerutdrag är kostnadsfritt vid ett tillfälle om året, önskar du ett Registerutdrag fler gånger under ett och samma år tar vi ut en administrativ avgift på 395 kr per tillfälle.
6. Hur länge behåller vi informationen?
Så länge du är anställd hos oss så kommer vi att hantera dina personuppgifter. När din anställning avslutas kommer en stor del av dina personuppgifter att raderas automatiskt. Vi kommer dock att behöva spara vissa uppgifter längre då det krävs enligt svensk lagstiftning. Dina uppgifter sparas som längst i sju (7) år efter avslutad anställning.
Leverantörer
1. Vad använder vi dina personuppgifter till?
De personuppgifter vi behandlar rörande våra leverantörer är de som vi behöver ha för att vi ska kunna upprätthålla vår yrkesmässiga relation. Det kan gälla personuppgifter rörande kundansvariga, supportfunktioner, servicepersonal, ekonomiavdelning eller andra nyckelpersoner.
2. Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in?
Namn
Titel
Telefon- och mobilnummer
Mailadress
Social media (exempelvis LinkedIn)
3. Hur har vi samlat in dina kontaktuppgifter?
Vi har fått uppgifterna av dig.
Vi har fått uppgifterna av din arbetsgivare eller kollega.
Vi har hittat uppgifterna på ditt företags hemsida.
Vi har hittat uppgifterna via andra offentliga databaser, hemsidor, nyhetsflöden eller social media.
4. Med vem delar vi informationen?
Dina personuppgifter används inom vår organisation för att vi ska kunna upprätthålla vår affärsmässiga relation med er som leverantör.
Om någon extern part skulle be om eventuell rekommendation om företag inom ditt företags bransch så kan vi komma att dela med oss av kontaktuppgifter.
5. Vilka rättigheter har du?
Rättelse och radering av personuppgifter
Du har rätt att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Om du har bytt tjänst på företaget eller inte längre arbetar kvar och om vi har fått ny kontaktperson så ser vi med fördel att även denna information kommer oss tillhanda.
Tillgång till dina personuppgifter – registerutdrag
Du har rätt att få tillgång till de kategorier av personuppgifter vi bearbetar som gäller dig – via ett registerutdrag. Registerutdrag är kostnadsfritt vid ett tillfälle om året, önskar du ett Registerutdrag fler gånger under ett och samma år tar vi ut en administrativ avgift på 395 kr per tillfälle.
6. Hur länge behåller vi informationen?
Så länge du är en viktig person för oss i och med vår yrkesmässiga relation så kommer vi att spara dina uppgifter. Om det kommer till vår kännedom att dina arbetsuppgifter hos ditt företag ändras eller att du bytt arbetsgivare kommer uppgiften raderas.
Uppdragsgivare (kunder) och potentiella uppdragsgivare (kunder)
1. Vad använder vi dina personuppgifter till?
Uppdragsgivare (kund): Om du arbetar hos någon av våra kundföretag, som beställare eller som kontaktperson tex som medarbetare på en logistikavdelning, behandlar vi vissa personuppgifter för att kunna upprätthålla vår yrkesmässiga relation, samt leva upp till svensk lagstiftning t.ex. bokföringslagen och skattelagstiftning.
Potentiella uppdragsgivare (kunder): För att kunna erbjuda våra tjänster till företag som inte känner till oss samlar vi in kontaktuppgifter till nyckelpersoner på företag som vi vill kunna kontakta och bearbeta i marknadsföringssyfte.
2. Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in?
De personuppgifter vi kan komma att behandla rörande dig;
Namn
Titel
Telefon- och mobilnummer
Mailadress
Lösenord för inloggning till tjänsten
IP-adress
Kommunikation i tjänsten genom chattfunktionen med uppdragstagare eller Flexio support. Du bestämmer själv vilka uppgifter du vill dela med dig av i dina meddelanden. Tänk på att inte inkludera känsliga uppgifter eller annan personlig information.
Noteringar kring vårt samarbete och/eller dialoger
Uppdragsinformation såsom arbetsbeskrivning, tid och plats för uppdragen samt omdömen och betyg
Observera att listan ovan inte är uttömmande och andra uppgifter kan komma att behandlas.
3. Hur har vi samlat in dina kontaktuppgifter?
Vi har fått dessa av dig.
Vi har fått dessa av din arbetsgivare eller kollega.
Vi har fått dessa av dig genom att du besökt vår hemsida, anmält dig till och besökt något av våra event, lämnat intresse av att bli kontaktad eller prenumererar på vårt nyhetsbrev.
Vi har sökt fram informationen på Internet. Det kan vara från företagets hemsida eller siter såsom LinkedIn.
Vi har sökt uppgifterna via andra offentliga databaser, hemsidor, nyhetsflöden eller social media.
Vi har köpt in information från externa aktörer.


4. Med vem delar vi informationen?
Dina personuppgifter används inom vår egen organisation för att vi ska kunna upprätthålla eller få förutsättningar för att skapa en affärsmässig relation. Vi delar dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning (som tekniska, administrativa, marknadsrelaterade eller andra tjänster) när så krävs för de syftet att kunna hantera vårt samarbete eller för att vi ska kunna bearbeta dig som är en potentiell kund. Dessa tredjepartsleverantörer får inte använda dina personuppgifter för sina egna syften vilket vi har reglerat i avtal med dessa leverantörer.
5. Vilka rättigheter har du?
Rättelse och radering av personuppgifter
Kund: Du har rätt att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Om du har bytt tjänst på företaget eller inte arbetar kvar och om vi har fått ny kontaktperson så ser vi med fördel att denna information kommer oss tillhanda.
Som beställande kontakt kan vi inte radera dina personuppgifter helt då din uppgift kan behöva sparas i fakturaunderlag och bokföring.
Potentiell uppdragsgivare (kund): Om du inte vill finnas med i vårt CRM-system som potentiell kund kan du antingen meddela oss eller avregistrera dig för utskick och vidare kontakt. För att vi ska kunna undvika att kontakta dig efter din avregistrering måste vi ändå spara antingen ditt namn eller e-postadress i en så kallad spärrlista. Begär du att bli helt bortglömd så är risken stor att vi återigen hittar dina kontaktuppgifter och tar ny kontakt med dig.
Tillgång till dina personuppgifter – registerutdrag
Du har rätt att få tillgång till de kategorier av personuppgifter vi bearbetar som gäller dig – via ett registerutdrag. Registerutdrag är kostnadsfritt vid ett tillfälle om året, önskar du ett Registerutdrag fler gånger under ett och samma år tar vi ut en administrativ avgift på 395 kr per tillfälle.
6. Hur länge behåller vi informationen?
Uppdragsgivare (kund): Om du som representant för ett företag beställt en tjänst av oss, och ditt namn har varit den referens som använts för det aktuella uppdraget, så kommer vi spara dina personuppgifter i sju (7) år för att leva upp till bokföringslagen.
Uppdragsgivare (kund) och potentiell uppdragsgivare (kund): Vi kommer löpande att uppdatera vår CRM-databas. Det innebär att vi löpande arbetar med att ha en uppdaterad och aktuell databas med aktuella och korrekta kontaktuppgifter. Detta kommer att ske genom kontakter med dig per telefon, e-post, sociala medier och i personliga möten men även genom omvärldsbevakning.
Övriga intressenter
1. Vad använder vi dina personuppgifter till?
Under kategorin Övriga intressenter hamnar samtliga individer som inte ingår under någon av de andra kategorierna. Denna grupp kan bestå av referenser i ett anställningsförfarande, en kontakt i ett yrkesnätverk, branschkollega, säljare från andra företag m.fl. Det är därför svårt att beskriva och täcka in exakt vad vi använder uppgiften till i varje fall. Vi gör dock ett försök nedan med exempelgrupper som troligtvis inte är heltäckande.
Referenser i ett anställningsförfarande.
När en kandidat är aktuell för en tjänst kontaktas personer som kan ge information om hur kandidaten har fungerat på en annan arbetsplats. För att vi ska kunna ta kontakt med referensen behövs namn och telefonnummer. I de flesta fall behöver vi också veta vad personen har för position och vilken relation som denne haft med kandidaten (ex chef).
Nödkontakter/närmast anhörig till anställda.
När någon blir anställd hos oss tar vi in en så kallad nödkontakt, dvs en nära anhörig till den anställde som vi kan kontakta om det skulle hända något under arbetstid eller på åtagande/resor som sker inom jobbets ramar.
Personer som tar kontakt med oss på sociala medier, genom vår växel, hemsida (inklusive chatt) och per mail.
Om du som individ tagit kontakt med oss med någon fråga, eller i annat ärende, så kan vi komma att spara dina personuppgifter för att senare kunna komma i kontakt med dig.
Samarbetspartners, kollegor i vår bransch, säljare och nyckelpersoner på andra företag, personer i yrkesnätverk, mediakontakter och liknande.
Vi kan komma att spara dina kontaktuppgifter för framtida kommunikation. Vi som företag måste kunna spara denna information för att effektivt kunna verka på marknaden samt skapa relationer som främjar vårt och andra företags tillväxt.
2. Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in?
De personuppgifter vi kan komma att behandla rörande dig;
Namn
Titel
Telefon- och mobilnummer
Mailadress
Annan personlig information som du gett oss i din kommunikation med oss.
3. Hur har vi samlat in dina kontaktuppgifter?
Vi har fått personuppgift av arbetssökande i referenshänseende.
Vi har fått personuppgift av dig personligen, per mail eller visitkort.
Vi har fått personuppgift av din tidigare arbetsgivare eller kollega.
Vi har fått dessa av dig genom att du lämnat intresse av att bli kontaktad eller har kontaktat oss via telefon, sociala medier, hemsida (inklusive chatt), info-mail eller personliga mailboxar.
Vi har informationen i våra egna individuella nätverk på exempelvis LinkedIn.
4. Med vem delar vi informationen?
Vi skiljer på personer som är i kontakt med oss i egenskap av privatperson och personer som är i kontakt med oss för ett företags vägnar. Personuppgifter i det första fallet är vi mer restriktiva med och delar i allmänhet inte dessa uppgifter med någon externt. När det gäller personuppgifter till yrkespersoner är vi inte lika restriktiva då delningar av kontakter inom yrkesnätverk främjar affärer och företagens tillväxt. Personuppgifter där du representerar ett företag anser vi inte heller är lika integritetskänsliga som personuppgifter rörande privatperson.
Vi använder tredjepartsleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning (som tekniska, administrativa, marknadsrelaterade eller andra tjänster) när så krävs för de syftet att vi ska kunna hantera kontakter med övriga intressenter. Dessa tredjepartsleverantörer får inte använda dina personuppgifter för sina egna syften vilket vi har reglerat i avtal med dessa leverantörer.


5. Vilka rättigheter har du?
Rättelse och radering av personuppgifter
Du kan ta kontakt med oss och begära att dina personuppgifter rättas eller raderas. Om vi inte har något syfte eller ändamål med att behålla din personuppgift kommer vi att radera dessa. I vissa fall kan vi komma att behålla uppgiften trots att du begär det vilka kan vara om du till exempel varit referens i en tillsättning vi kommer i det fallet luta oss på laglig grund berättigat intresse.
Tillgång till dina personuppgifter – registerutdrag
Du har rätt att få tillgång till de kategorier av personuppgifter vi bearbetar som gäller dig – via ett registerutdrag. Registerutdrag är kostnadsfritt vid ett tillfälle om året, önskar du ett Registerutdrag fler gånger under ett och samma år tar vi ut en administrativ avgift på 395 kr per tillfälle.
6. Hur länge behåller vi informationen?
Referenser i ett anställningsförfarande
Referensens kontaktuppgifter kommer att sparas på enbart den kandidaten som fått jobbet. Vi sparar uppgiften samt referensprotokoll, tillsammans med kandidatens övriga handlingar i 24 månader pga av Diskrimineringslagstiftningens bestämmelser runt överklagande av tillsättningar.
Nödkontakter/närmast anhörig till anställda
Sparas så länge någon är anställd. Den anställde ansvarar för att informationen är korrekt och uppdaterad.
Personer som tar kontakt med oss på sociala medier, genom vår växel, hemsida, chatt och per mail
Sparas så länge uppgiften behövs för att möjliggöra och upprätthålla kommunikationen.
Samarbetspartners, kollegor i vår bransch, säljare och nyckelpersoner på andra företag, personer i yrkesnätverk, mediakontakter och liknande
Information sparas så länge som den kan ses ha ett syfte och ändamål.
Laglig grund
För att vi som företag ska kunna spara olika individers personuppgifter måste vi ha en laglig grund till detta. Har vi ingen laglig grund kan vi inte behandla dina personuppgifter. Det finns sex stycken lagliga grunder under GDPR och det är fyra som är aktuella för oss:
Samtycke – Du som person har gett oss din uttryckliga tillåtelse att hantera dina personuppgifter till vissa ändamål som du tydligt fått information om. Detta ska med fördel vara skriftligt. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke och då måste vi sluta med den specifika behandlingen.
Avtal – Du har ingått ett avtal med oss. Vi får hantera dina personuppgifter till att uppfylla de villkoren som finns i avtalet.
Rättslig förpliktelse – Vi som företag måste hantera dina personuppgifter för att kunna följa annan lagstiftning.
Berättigat intresse – Vårt intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse och risken för att kränkning av din personliga integritet utsätts för risker är väldigt små.
Vilken laglig grund baserar vi vår behandling av dina personuppgifter på?
Uppdragstagare/Kandidater
Som medlem i vår app och nätverk så baseras vår behandling på laglig grund Avtal.
Anställda
Som anställd hos oss har du ett anställningsavtal skrivet oss emellan, laglig grund Avtal. När du senare avslutat din anställning så måste vi enligt svensk lag i sju (7) år ytterligare hantera en del av dina personuppgifter, då går vår behandling under laglig grund Rättslig förpliktelse.
Leverantörer och Uppdragsgivare (kunder)
I de fall då man köper in en vara eller tjänst så ingår man i ett avtalsförhållande, därför kan vi basera den behandling som görs mellan oss och annan part på laglig grund Avtal. Om avtalet löper ut för en kund måste vi enligt svensk lag ändå hantera viss information rörande den beställande parten i ytterligare sju (7) år efter utförandet av tjänsten under laglig grund Rättslig förpliktelse.
Potentiella Uppdragsgivare (kunder)
När vi marknadsför oss till andra företag och behandlar personuppgifter för anställda hos dessa företag lutar vi oss på berättigat intresse som laglig grund.
Övriga intressegrupper
Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter för denna grupp kan variera beroende på i vilket avseende som vår kontakt har uppkommit. I de flesta fall kommer vi att initialt använda berättigat intresse som laglig grund. Ser vi att individen vars personuppgift vi behandlar hamnar inom någon av de andra intressegrupperna kommer den lagliga grund som är applicerbar för den gruppen gälla.
Dina uppgifter kan behandlas utanför EU/EES
Flexio strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter kommer dock i några fall behöva att överföras till företag utanför EU/EES. Till exempel kommer dina personuppgifter överföras till Stripe och Google, som bland annat kommer att behandla dina uppgifter i USA.
Du bör känna till att andra regler kan gälla för din personuppgifter utanför EU/EES, som ibland kan innebära ett sämre skydd. Flexio kommer dock se till att alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder finns på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå (t.ex. Privacy Shield).

Om cookies
Personuppgifter kan samlas in när du använder vår webbplats och vår app och då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på vår webbplats kan olika tekniker användas för att känna igen dig och lära oss mer om dig för att kunna erbjuda en bättre och mer personifierad användarupplevelse. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. Detta kan vara användning av t.ex. cookies.
Vad är en cookie?
Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en textfil under en längre tid, men har ett utgångsdatum. Denna cookie syftar till att exempelvis tala om för dig vad som är nytt sedan senaste besöket. Den andra typen av cookie är en så kallad sessionscookie, som saknar utgångsdatum. Textfilen sparas temporärt så länge som du är inne och surfar på en sida, och hjälper exempelvis till med att hålla reda på vilket språk som du vill använda dig av. Så snart som webbläsaren stängs ner raderas också textfilen.
Varför använder vi oss av cookies?
På flexio.com använder vi cookies för att exempelvis hålla reda på och få fram webbstatistik. Denna statistik behöver vi för att vidareutveckla webbplatsen för att skapa en bättre användarupplevelse. Informationen är inte tillgänglig för andra parter än Flexio.
För att kunna använda våra webbplatser fullt ut måste du acceptera cookies, och det gör du genom din webbläsares inställningar eller nere i sidfoten på din dator eller mobiltelefon. Vill du inte acceptera cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta innebär dock att webbplatsen inte kommer att fungera som avsett. Du kan läsa mer om cookies på Post- och Telestyrelsens hemsida:
http://pts.se/sv/bransch/regler/lagar/lag-om-elektronisk-kommunikation/kakor-cookies/
Våra kontaktuppgifter
Om du vill komma i kontakt med oss på Flexio rörande dina personuppgifter kan du skicka ett e-post till hello@flexio.com eller ringa oss på 0770-175 175.
På samma kontaktadress kan du:
Begära att få ut ett registerutdrag, begära ändring eller radering av dina personuppgifter.
Anmäla om du misstänker att dina personuppgifter på något sätt kommit obehörig tillhanda genom vår behandling eller genom våra tredjepartsleverantörers behandling.
Skicka in synpunkter eller förslag rörande vår Integritetspolicy.
Ställa frågor om vår behandling av dina personuppgifter.
Vill du hellre komma i kontakt med oss per post så kan du skicka dina synpunkter till:
Flexio Staffing Group AB, Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö
Tillsynsmyndighet
Om du anser att Flexio på något sätt brutit i vår hantering av dina personuppgifter kan du anmäla detta till Datainspektionen. De är tillsynsmyndighet över personuppgiftsbehandling och dataskydd.
Kontaktuppgifter:
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Fax: 08-652 86 52
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
Se mer på www.datainspektionen.se om information om Dataskyddsförordningen – GDPR.

bottom of page