top of page

Användarvillkor
Genom att skapa ett konto eller använda Flexios tjänster accepterar du till dessa användarvillkor
Tack för att du använder Flexios tjänster.


Innehållsförteckning
1. Villkor
Ytterligare kandidatvillkor

2. Din användning av hemsidan eller appen

 

Ytterligare affärsvillkor


3. Elektronisk kommunikation


Villkor för arbetstagarengagemang

4. Immateriella rättigheter


Bemanningsföretags villkor för kunder

5. Länkar till och från andra hemsidor


6. Garantier och begränsningar av ansvar


7. Ersättning
8. Säkerhet och intergritet
9. Flexio plattformar
10. Avsked
11. Konfliktsvillkor
12. Avstående


13. Reglerande lag och jurisdiktion
14. Kontakt
15. Cookies
16. Webbläsarpolicy


1. Villkor
1.1 Dessa villkor för användning (användarvillkor) sätter villkoren för hur du kan få tillgång till och använda vår hemsida, flexio.com (“Hemsida”), ladda ner och använda “Flexio” mobilapplikation (“App”) och få tillgång till våra tjänster, dels från Hemsidan, Appen, eller som gjorts tillgänglig av oss eller någon av våra koncernföretag genom andra medel då och då (“Tjänster”).
1.2 Hemsidan och Appen sköts av Flexio Staffing AB (559215-2408) (“Flexio”/ “vi”/”oss”/”vår”) eller någon av våra koncernföretag, och görs tillgänglig för dig i enlighet med dessa användarvillkor. Där du är en Kandidat gäller även “Ytterligare kandidatvillkor” för dig och utgör en del av dessa användarvillkor. Där du är ett företag gäller även “Ytterligare affärsvillkor” och utgör en del av dessa användarvillkor. Tjänster kan erbjudas eller förses av oss eller av någon av våra koncernföretag. Användningen av vissa Tjänster som erbjuds genom Hemsidan eller Appen kan vara föremål för specifika villkor som kan ersätta, komplettera och/eller ändra dessa användarvillkor. Därför måste du, innan du använder dessa Tjänster, noggrant läsa igenom och acceptera de motsvarande användarvillkoren för dessa Tjänster.
1.3 Genom att använda Hemsidan eller Appen och/eller andra Tjänster, anses du acceptera dessa användarvillkor och ytterligare villkor som ger dig råd om de Tjänster du väljer att ta emot. Om du inte accepterar dessa, kan du inte använda Hemsidan, Appen eller motta relevanta Tjänster. Användningen av Hemsidan, Appen betyder att du accepterar villkoren som tillkommer när du får tillgång till det. Därför rekommenderar vi att du regelbundet ser över dessa användarvillkor för möjliga förändringar eller uppdateringar.
1.4 Flexio Staffing AB är ett företag registrerat i Sverige under organisationsnummer 559215-2408. Vår registrerade adress är Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö, Sverige.
2. Din användning av Hemsidan eller Appen
2.1 Du går med på att du inte kommer att:
2.1.1 använda Hemsidan eller Appen (eller någon del av Hemsidan eller Appen) för att ladda upp innehåll som är olagligt eller för att bedriva olaglig verksamhet;
2.1.2 Ladda upp eller överföra innehåll till Hemsidan eller Appen (eller någon del av Hemsidan eller Appen) som inte uppfyller de kvalitetsstandarder som vi har fastställt;
2.1.3 ladda upp eller överföra innehåll till Hemsidan eller Appen (eller någon del av Hemsidan eller Appen) som kränker enskildas grundläggande rättigheter, är ohövliga, stötande eller som inte uppfyller våra riktlinjer om vad som är lämpligt;
2.1.4 använda Hemsidan eller Appen (eller någon del av Hemsidan eller Appen) för något olagligt syfte eller som på något sätt kan leda till uppmuntran, anskaffning eller utförande av någon kriminell verksamhet;
2.1.5 ladda upp, överföra eller på annat sätt sprida genom Hemsidan eller Appen (eller någon del av Hemsidan eller Appen) : (i) alla datavirus, makrovirus, trojanska hästar, worms eller annat som är designat för att störa eller avbryta datorns normala användningsrutiner; (ii) allt material som är ärekränkande, stötande eller obscent, vulgärt, oanständigt eller hotfullt eller som kan orsaka irritation, besvär eller onödig ångest, eller som kan vara trakasserande, hotande, kränkande eller hatande eller som annars kan försämras eller skrämma en individ eller grupp individer på grund av religion, kön, sexuell läggning, ras, etnicitet, ålder eller funktionshinder; eller (iii) allt material som är upphovsrättsskyddat (om du inte är upphovsrättsinnehavaren eller har tillstånd från upphovsrättsinnehavaren att publicera det), eller avslöjar affärshemligheter (såvida du inte äger dem eller har tillstånd från ägaren) eller kränker några andra immateriella rättigheter av andra eller andras integritets- eller publicitetsrättigheter;
2.1.6 Använda Hemsidan eller Appen (eller någon del av Hemsidan eller Appen) på ett sätt som kan göra att den avbryts, skadas, görs mindre effektiv eller sådant sätt att Hemsidan eller Appens effektivitet eller funktion på något sätt försämras, inklusive , utan begränsning, “överbelastning”, “översvämning”, “skräppost”, “email-bombning” eller “kraschar”;
2.1.7 Skicka oönskade e-mail, inklusive kampanjer eller reklam för produkter eller tjänster; eller
2.1.8 komma åt eller försöka komma åt någon del av Hemsidan eller Appen som du inte har behörighet till och att du inte komma tränga igenom eller försöka tränga igenom Hemsidan eller Appens säkerhetsåtgärder.
2.2 Du samtycker till att, i händelse av att du har någon rättighetstvist, anspråk eller handling mot någon användare av hemsidan eller appen som uppstår från att denne använder Hemsidan eller Appen, så vidtar du åtgärder för dina rättigheter, anspråk eller handling oberoende av, och utan att använda oss.
3. Elektronisk kommunikation

3.1 Samtycke av dessa användarvillkor eller specifika villkor för användning av någon av våra tjänster, innebär att du uttryckligen godkänner att vi får skicka den elektronisk kommunikation som anges i följande stycke till din hem, mobiltelefon och e-mailadress. Sådant godkännande inkluderar att skicka kommersiell och reklamkommunikation relaterad till produkter och tjänster från oss och andra portaler relaterade till denna plattform såväl som tredje part och deras portaler (inklusive våra koncernföretag). Vi skickar för närvarande följande meddelanden via e-mail eller mobilavsisering:
3.1.1 Förslag och jobbaviseringar
3.1.2 Ett nyhetsbrev med tips för att hitta anställning, rapporter, trender, osv.;
3.1.3 Kommersiell kommunikation (för reklam, marknadsundersökningar och med kommersiella framtidsutsikter).
3.2 Vi tillhandahåller mekanismer genom vilka användare av våra tjänster som så begär att aktivera eller neka tjänster för elektronisk kommunikation, enkelt och fritt kan aktivera och inaktivera dem vid registreringstillfället. Användare kan även själva avsluta prenumerationen på e-post längst ner i mailet. För att stänga av notifikationer på mobilappen går du till inställningar på din mobiltelefon.
3.3 Genom att färdigställa och skicka det elektroniska registreringsformuläret godkänner du att vi skickar elektronisk kommunikation relaterat till utbildnings- och anställningsområdet. Att skicka denna kommersiella kommunikation kommer under alla omständigheter att ske av oss utan att reklamföretag eller mottagare av reklamåtgärder har tillgång till individens personuppgifter.
4. Immateriella rättigheter
4.1 Du bekräftar och samtycker till att all egendom, rättigheter och intressen (inklusive utan begränsning all upphovsrätt, varumärken och alla andra immateriella rättigheter) i allt material eller innehåll som tillhandahålls som en del av Hemsidan eller Appen ska förbli alltid tillhörande oss eller vår licensgivare. Du får endast använda detta material som uttryckligen godkänts av oss eller våra licensgivare.
4.2 Du bekräftar och samtycker till att materialet och innehållet på Hemsidan eller Appen endast görs tillgängligt för ditt personliga, icke-kommersiella bruk och att du får ladda ner sådant material och innehåll till endast en datorhårddisk för detta ändamål. All annan användning av materialet och innehållet på Hemsidan eller Appen är strängt förbjudet. Du samtycker till att inte (och samtycker till att inte hjälpa eller underlätta någon tredje part att) kopiera, spara, modifiera, reproducera, sända, publicera, visa, distribuera eller använda för något syfte, vare sig det är kommersiellt eller icke-kommersiellt, Hemsidan, Appen eller någon programvara och information som finns på Hemsidan eller Appen utan vårt tillstånd, förutom i den utsträckning som nödvändigtvis krävs för att du ska kunna visa, använda och navigera på Hemsidan eller Appen. Du samtycker till att inte dekompilera, omvandla, demontera, hyra, hyra, låna, underlicensiera, kommersiellt utnyttja eller skapa derivat från Hemsidan eller Appen.
4.3 Genom att skicka information, text, foton eller annat innehåll till oss via Hemsidan eller Appen ger du oss rätt att använda sådant material efter eget gottfinnande inklusive, utan begränsning, att redigera, kopiera, reproducera, avslöja, posta och ta bort sådant material från Hemsidan eller Appen.
4.4 Texterna, designen, bilderna, ljudet, databaserna, logotyperna, strukturen, varumärkena och andra delar av Hemsidan och Appen skyddas av immateriella rättigheter och industriella rättigheter för oss och / eller tredjepartsägare som har vederbörligen godkänt att de ingår i Hemsida eller App.
4.5 Alla immateriella rättigheter relaterade till tjänsterna och/eller Hemsidan och/eller Appen förblir äganderätten för oss eller våra koncernföretag eller tredje parter som har licensierat användningen av sådana rättigheter.
4.6 Du får inte reproducera, kopiera, modifiera, anpassa, publicera, sända, distribuera eller på annat sätt kommersiellt utnyttja material som är föremål för immateriella rättigheter relaterade till tjänsterna och/eller Hemsidan och/eller Appen.
5. Länkar till och från andra webbplatser
5.1 Du kan upprätta länkar till Hemsidan eller Appen från platser utanför Hemsidan eller den tillhandahållna Appen: (a) där du länkar till webbplatsen länkar du bara till webbplatsens hemsida; (b) du tar inte bort eller döljer, annonser, meddelande om upphovsrätt eller andra meddelanden på Hemsidan eller Appen; (c) du meddelar oss om en sådan länk genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på hello@flexio.com; (d) du länkar inte från en webbplats eller tjänst som kan tolkas som osmaklig eller stötande eller en webbplats som kränker immateriella rättigheter från tredje part; och (e) du omedelbart slutar tillhandahålla länkar till Hemsidan eller Appen om vi meddelar om detta.
5.2 Vi kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser eller resurser. Du erkänner och samtycker till att vi inte är ansvariga för tillgängligheten av sådana externa webbplatser eller resurser, och stöder inte och är inte ansvariga eller ansvariga, direkt eller indirekt, för sekretesspraxis eller innehållet på sådana webbplatser, inklusive utan begränsning någon reklam, produkter eller annat material eller tjänster på eller tillgängliga från sådana webbplatser eller resurser, inte heller för skada, förlust eller brott som orsakats eller påstås orsakas av, eller i samband med, användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga på sådana externa webbplatser eller resurser.
5.3 Du får inte skapa en databas i elektronisk eller strukturerad manuell form genom att systematiskt och/eller regelbundet ladda ner, cacha, skriva ut och lagra något eller allt innehåll på Hemsidan eller Appen (genom “spidering” eller på annat sätt) och du får inte “frame:a”, “harvest” eller “scrappa” något av innehållet på webbplatsen eller appen eller på annat sätt komma åt sådant innehåll för liknande ändamål.
6. Garantier och begränsning av ansvar
6.1 Ingenting i dessa användarvillkor ska utesluta eller begränsa vårt ansvar för bedräglig felaktig framställning eller för dödsfall eller personskada till följd av vår vårdslöshet eller våra anställdas eller våra agenter.
6.2 Vi tar inget ansvar för skador på ditt datorsystem eller förlust av data som härrör från din användning av Hemsidan eller Appen och vi kan inte garantera att filer som du laddar ner är fria från virus, föroreningar eller destruktiva funktioner.
6.3 Även om vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att korrigera eventuella fel eller utelämnanden så snart som möjligt när de har uppmärksammats, garanterar vi inte att informationen på Hemsidan eller Appen är fri från fel eller utelämnanden.
6.4 Även om vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att säkerställa en rimlig standard för integritet och tillförlitlighet för Hemsidan och Appen, garanterar vi inte att Hemsidan eller Appen kommer att finnas ostörd och i fullt fungerande skick.
6.5 Åtkomst till Hemsidan eller Appen kan avbrytas tillfälligt och utan föregående meddelande i händelse av systemfel, underhåll eller reparation eller av skäl som rimligen ligger utanför vår kontroll.
6.6 Hemsidan och Appen tillhandahålls på basis av "som det är" och "som tillgängligt" utan någon representation eller godkännande och vi ger inga garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, i förhållande till Hemsidan eller Appen, inklusive men inte begränsat till, underförstådda garantier av tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång, kompatibilitet, säkerhet, noggrannhet, villkor för fullständighet eller någon underförstådd garanti som uppstår till följd av handel eller användning eller handel.
6.7 Vi kommer att samarbeta med alla behöriga brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär eller uppmanar oss att avslöja information om dig eller din användning av Hemsidan eller Appen. Det kan finnas andra omständigheter under vilka vi, enligt vårt rimliga gottfinnande, kan avslöja information om dig eller din användning av Hemsidan eller Appen efter en begäran om att göra det av juridisk rådgivare i god tro i förhållande till en tvist med dig eller en tredje part.
7. Skadestånd
Du samtycker till att vara fullt ansvarig för (och helt ersätta oss mot) alla anspråk, ansvar, skador, förluster och kostnader, inklusive juridiska avgifter, som vi lidit och som uppstår på grund av brott mot dessa användarvillkor av dig eller någon annan som följer av din användning av Hemsidan eller Appen, eller någon annan person som besöker Hemsidan eller Appen med ditt konto.
8. Säkerhet och integritet
Vi har rätten, men inte skyldigheten, att övervaka all aktivitet och innehåll som är kopplat till Hemsidan och Appen. Vi kan undersöka alla rapporterade överträdelser av dessa användarvillkor eller klagomål och vidta alla åtgärder som vi anser lämpliga (som kan inkludera, men inte är begränsat till, att utfärda varningar, avbryta, avsluta eller fästa villkor för din åtkomst och/eller ta bort material från webbplatsen eller appen).
9. Flexio Plattformar
9.1 Vi garanterar inte att (i) Hemsidan/Appen och/eller tjänsterna alltid kommer att vara tillgängliga, och att (ii) Hemsidan/Appen är fri från fel, virus och/eller andra skadliga innehåll.
9.2 Vi försöker säkerställa kontinuerlig tillgänglighet av vår Hemsida och App och alla Tjänster, men tar inget ansvar för konsekvenserna av avbrott eller förseningar, oavsett orsak.
9.3 Vi kan när som helst ändra utformningen och specifikationen av Hemsidan eller Appen eller Tjänsternas karaktär.
9.4 Vi är i kontinuerlig utveckling och utvecklar kontinuerligt nya verktyg som ger mervärde för våra användare. Vi kan dra tillbaka eller lägga till tillgängliga Tjänster då och då.
9.5 Du inser att det tekniskt inte är möjligt att uppnå 100% prestanda och tillgänglighet från Hemsidan eller Appen. Vi kommer dock att sträva efter att hålla Hemsidan och Appen tillgängliga så ständigt som möjligt men där av skäl som underhåll, säkerhet eller kapacitet och på grund av händelser som vi inte kan påverka (t.ex. avvikelser i offentliga kommunikationsnät, strömavbrott etc.) korta avvikelser eller tillfällig avstängning kan uppstå och avbryta åtkomsten till Appen, Hemsidan eller Tjänsterna.
10. Avskedande
Om någon del av dessa användarvillkor anses olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte verkställbar, ska den delen anses vara avskiljbar från dessa användarvillkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten för någon av de återstående delarna av dessa användarvillkor
11. Villkorskonflikt
I händelse av konflikt mellan tolkningen av dessa användarvillkor och tolkningen av villkoren för arbetstagarengagemang och/eller villkoren för bemanningsbyrån för klienter, gäller villkoren för arbetstagarengagemang och/eller bemanningsföretagets villkor för klienter.
12. Avstående
Inget avstående från oss ska tolkas som ett avstående från något förfarande eller efterföljande brott mot någon del av dessa användarvillkor.
13. Tillämplig lag och jurisdiktion

13.1 Dessa användarvillkor, jurisdiktionsklausulen i dem och alla utomobligatoriska förpliktelser som uppstår på något sätt utifrån eller i samband med dessa villkor regleras av, tolkas och träder i kraft i enlighet med landets lag. där jobbet är gjort.
13.2 Domstolarna i det land där jobbet utförs har exklusiv behörighet att lösa alla anspråk eller tvister som kan uppstå ur eller i samband med dessa användarvillkor.
14. Kontakt
Om du har några frågor om dessa användarvillkor eller andra villkor som gäller för de Tjänster vi erbjuder kan du skriva till oss på hello@flexio.com
15. Cookies
15.1 Genom att surfa på Hemsidan och använda Appen accepterar du vår användning av cookies. Om du föredrar att inaktivera cookies kan du göra det genom att ändra inställningarna i din webbläsare.
15.2 Vi behandlar all information som samlas in av cookies som strikt konfidentiell och vi följer alla tillämpliga lagar med avseende på vår behandling och användning av sådan information.
15.3 Vi använder inte "spamming" -tekniker och behandlar endast de uppgifter som du överför via de elektroniska formulären på webbplatsen eller appen.
Vad är cookies och hur använder Flexio dem?
15.4 Cookies är bitar av text som lagras av en webbplats, applikation eller annons som du har sett i din webbläsare eller på din enhet. Liksom de flesta webbplatser använder vi cookies för att ge dig en bättre, snabbare och säkrare användarupplevelse. Cookies kommer inte på något sätt att orsaka skräppost, virus eller spionprogram.
15.5 Webbplatser använder cookies för att få statistisk information och bättre förstå användarnas beteende. Cookies lagras på din dator men de är anonyma och spårar eller lagrar inte personliga uppgifter.
15.6 Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår Hemsida och App. Specifikt använder vi cookies som: en säkerhetsåtgärd för att undvika bedrägliga aktiviteter och skydda användare; att identifiera den tid användarna ansluter sig för att förstå användarnas preferenser och därmed erbjuda dem de bästa lediga jobben vid anslutningstillfället; och för att bättre utvärdera webbprestanda och identifiera eventuella fel eller fel.
15.7 Vi arbetar med andra webbplatser som också kan lagra cookies på våra användares datorer. Dessa webbplatser är Visual Website Optimizer, Facebook, Google Analytics.
16. Webbläsarpolicy
16.1 Våra plattformar är kompatibla med tidigare, aktuella och senaste av de mest populära webbläsarversionerna och följer HTML 4.01 (lös) och CSS 2.1 W3C-standarder. Om din webbläsare inte stöds kan du komma åt vår webbplats men du kan ha några visningsproblem.
16.2 Våra plattformar kräver att du aktiverar sessionscookies (det rekommenderas att du aktiverar cookies permanent) och JavaScript i din webbläsare.

Ytterligare kandidatvillkor


17. Din registrering och rätt att annullera
18. Våra rättigheter efter registrering
19. Tillgängliga tjänster
20. Betyg & recensioner
17.  Din registrering och rätt att annullera
17.1 Om du är en kandidat som vill få information om lediga jobb via Appen (en "kandidat") måste du registrera dig och skapa ett konto i Appen och uppdatera din profil ("Profil") i appen.
17.2 För att registrera och ställa in ditt konto måste du skapa ett lösenord som du måste hålla konfidentiellt för att förhindra bedrägeri. Om du vet eller misstänker att någon annan känner till ditt lösenord bör du meddela oss omedelbart. Om vi ​​har anledning att tro att det troligtvis sker ett brott mot säkerheten eller missbruk av Appen kan vi kräva att du ändrar ditt lösenord eller så kan vi stänga av ditt konto.
17.3 När du har registrerat dig kan du uppdatera dina kontaktuppgifter, ta bort din profil från Appen och avsluta prenumerationen på notiser om lediga jobb genom att skicka ett mail till hello@flexio.com.
17.4 Du samtycker till att se till att dina uppgifter som lämnas vid registreringen och all information som skickas via ditt konto är sant och inte i något avseende felaktigt vilseledande, missvisande eller sannolikt vilseledande eller missvisande.
17.5 Under alla perioder när du inte är tillgänglig för att presenteras som kandidat för något jobb måste du göra allt innehåll som skickas till Appen inaktivt i appen.
17.6 Du samtycker till att omedelbart meddela oss om alla ändringar som är relevanta för din registrering genom att informera oss via Appen där det är möjligt eller annars genom att mejla oss på hello@flexio.com
17.7 Du kan avbryta din registrering när som helst genom att radera ditt konto genom att mejla oss på hello@flexio.com. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.
18.  Våra rättigheter efter registrering
18.1 Genom att förse oss med din personliga information vid registrering godkänner du att vi och våra Gruppföretag kan kontakta dig via telefon, e-post, chatt eller på annat lämpligt sätt angående ditt konto.
18.2 Genom att skicka innehåll till appen ger du oss och våra Gruppföretag en vinstfri, ständig, oåterkallelig, underlicensierbar, icke-exklusiv, rätt och licens att använda, reproducera, modifiera, publicera, översätta, sända, kommunicera, visa eller skapa derivat från sådant innehåll. Om sådant innehåll innehåller din profil kommer detta endast att vara i relation till din användning av tjänsterna och i enlighet med eventuella ytterligare villkor som uttryckligen gäller sådana Tjänster. Vi förbehåller oss rätten att göra inaktivt eller radera när som helst och utan föregående meddelande något innehåll i appen. I händelse av att vi gör inaktiva eller tar bort något av ditt innehåll i appen kommer vi att göra rimliga ansträngningar, men är inte skyldiga att kontakta dig i förväg.
18.3 Vi förbehåller oss rätten att ta bort allt innehåll (inklusive utan begränsning allt i profilen eller information som rör en ledig tjänst) som vi anser vara felaktiga, vilseledande, missledande, sannolikt vilseledande eller missledande eller av en oacceptabel standard.
18.4 Vi kan stänga av eller avbryta din registrering omedelbart om du bryter mot några av dina skyldigheter enligt dessa användarvillkor eller under andra villkor som gäller för tjänster som tillhandahålls dig, eller på annat sätt efter vårt rimliga gottfinnande.
18.5 Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande fortsätta alla våra rättsmedel, inklusive men inte begränsat till radering av ditt innehåll (inklusive utan begränsning någon profil) från Appen och omedelbar avslutning av din registrering med eller utan möjlighet att få tillgång till App och/eller någon tjänst som vi tillhandahåller dig, om du bryter mot Användarvillkoren, dessa Arbetarengagemangsvillkor eller andra villkor som gäller för din användning av tjänster som tillhandahålls av oss eller något av våra Gruppföretag, om vi inte kan verifiera eller autentisera något samtyckedu skickar till Appen.
19.  Tillgängliga tjänster
19.1 Som kandidat har du tillgång till följande tjänster:
19.1.1. gratis kandidatregistrering till Appen för introduktion till företag;
19.1.2. tjänster och hanteringsverktyg för jobbsökningen via appen;
19.1.3. att bli sökt (enligt den valda integritetsnivån) av företag genom databasen över kandidater som är registrerade hos oss eller något av våra koncernföretag;
19.1.4. att väljas och föreslås som en tillgänglig kandidat för specifika positioner publicerade i appen;
19.1.5. Tjänster för anställningsrekommendationer: automatisk och gratis mottagning av erbjudanden från Appen. Vi erbjuder möjligheten att informeras om jobberbjudanden och arbetsgivare som bättre tillgodoser dina behov i en online-miljö, på ett smidigt och gratis sätt;
19.1.6. uppdaterade online-meddelanden om kampanjer inom rekryterings- och utbildningsområdet;
19.1.7. andra tjänster som vi skapar och anser vara av intresse för dig som råd, utbildning, professionellt nätverk, forum, tillgång till tredje parts tjänster eller de som erbjuds av andra företag under vår paraplyorganisation.
19.2. Där du väljs för specifika positioner som läggs upp i appen kommer du antingen att:
19.2.1. anlitas av den potentiella arbetsgivaren för att tillhandahålla dina tjänster och följande gäller:
19.2.1.1. du måste förhandla om villkoren för ditt engagemang eller anställning med den arbetsgivaren, vi kommer inte att vara inblandade i processen;
19.2.1.2. du måste meddela oss att du har accepterat en position som du hittade via appen; och

19.2.1.3. du kan erbjudas ytterligare tjänster för att hjälpa dig med det arrangemanget och där ytterligare tjänster görs tillgängliga kommer de specifika villkoren för dessa tjänster också att gälla; eller
19.2.2. anlitas av någon av Flexio-gruppens bemanningsföretag (företaget definierat i appen) ("SA") som tillfälligt anställda och dina tjänster kommer att tillhandahållas av SA för att fullgöra den positionen och under sådana omständigheter samtycker du till att vara engagerad av SA på " Arbetarengagemangsvillkor "för den positionen.

20. Betyg & recensioner
20.1 Innehållsbehandling
Flexio samlar betyg och recensioner av våra kandidater. Vi samlar betyg och recensioner baserat på en poäng för våra kandidats professionella kvaliteter. Vi samlar också in en gratis kommentar om den professionella prestationen. Flexio utför kvalitetskontroll av den insamlade informationen, särskilt i de fria textfälten, för att säkerställa att principen för datakvalitet följs och att de inte är överdrivna eller oproportionerliga med tanke på det avsedda syftet. Dessutom tillåter en sådan kontroll oss att inga speciellt skyddade kandidatuppgifter samlas in.
20.2 Uppgiftskälla
Betyg och recensioner sammanställda av Flexio främjas av Flexio eller våra koncernföretag eller kunder. Kontaktuppgifterna för dessa arbetsgivare tillhandahålls av kandidaten själv. Kandidaten garanterar att all information som tillhandahålls Flexio och deras åsikter har sitt samtycke till distribution på vår plattform.
20.3 Syfte med data
Syftet med att samla in data är att utveckla kandidatens professionella profil. Uppgifterna kommer inte att användas för något annat syfte än det angivna.
20.4 Datamottagare
Mottagarna av data kommer att vara Flexios klientanvändare i vars erbjudanden kandidaten har registrerat eller som får kandidatens profil som ett förslag från Flexio på grund av passningen med den önskade profilen.
20.5 Kandidaträttigheter
Kandidater kan inte dra tillbaka sitt onlineinnehåll relaterat till betyg och recensioner. Därför kan du skicka ett e-postmeddelande direkt till hello@flexio.com om du vill utöva deras rättigheter till åtkomst, rättelse, avbokning och opposition.

Ytterligare affärsvillkor


21. Din registrering och rätt att annullera


22. Dina skyldigheter
23. Våra rättigheter efter registrering
24. Tillgängliga tjänster
25. Priser
26. Betalningar
27. Garantier, representationer och ersättning
28. Uppsägning av kontrakt
29. Ansvarsbegränsning
30. Publicitet och jobberbjudanden
31. Villkor för publicering av ett jobb
32. Svar på jobberbjudanden
33. Innehåll och länkar
34. Sekretess
35. Dataskydd
36. Rättigheter
37. Diverse
21. Din registrering och rätt att annullera
21.1 Om du är ett företag som vill hitta kandidater via Hemsidan eller Appen (eller på annat sätt genom tjänster som tillhandahålls av oss eller ett av våra Gruppföretag) (ett "företag") måste du registrera dig och skapa ett konto för Hemsidan eller Appen eller logga in på ett konto som skapats av oss, eller på annat sätt enligt instruktioner från oss eller ett av våra Gruppföretag.
21.2 För att registrera och ställa in ditt konto måste du skapa ett lösenord som du måste hålla konfidentiellt för att förhindra bedrägeri. Om du vet eller misstänker att någon annan känner till ditt lösenord bör du meddela oss omedelbart. Om vi ​​har anledning att tro att det troligtvis sker ett brott mot säkerheten eller missbruk av Hemsidan eller Appen kan vi kräva att du ändrar ditt lösenord eller så kan vi stänga av ditt konto
21.3 När du har registrerat dig och loggat in kan du uppdatera dina företagsuppgifter genom att komma åt ditt konto via Hemsidan eller Appen.
21.4 Du samtycker till att se till att dina uppgifter som lämnas vid registreringen är sanna och inte i något avseende felaktigt vilseledande, missvisande eller sannolikt vilseledande eller missvisande.
21.5 Du samtycker till att omedelbart meddela oss om alla ändringar som är relevanta för din registrering genom att informera oss via Hemsidan eller Appen där det är möjligt eller annars genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på: hello@flexio.com
21.6 Du kan avbryta din registrering när som helst genom att radera ditt konto från Hemsidan eller Appen eller kontakta oss via hello@flexio.com. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.
22. Dina skyldigheter
22.1 Du är ensam ansvarig för form, fullständighet och noggrannhet för allt innehåll som skickas till webbplatsen eller appen eller till oss.
22.2 Du skickar endast innehåll som är sant och inte i något avseende felaktigt vilseledande, missvisande eller sannolikt vilseledande eller missvisande.
22.3 Alla jobbannonser som du skickar ska avse specifika och verkliga jobbmöjligheter som fanns tillgängliga vid tidpunkten för publiceringen.
22.4 Genom att skicka innehåll tillåter du användare av Hemsidan eller Appen att visa, lagra och reproducera sådant innehåll för personligt bruk.
22.5 Du ser till att allt innehåll som skickas in av dig följer alla tillämpliga lagar. Du kommer också att se till att allt innehåll uppfyller minimikraven i arbetslagar.
23. Våra rättigheter efter registrering
23.1 Genom att ge oss information om ditt företag vid registrering godkänner du att vi och våra Gruppföretag kan kontakta dig via telefon eller e-post eller på annat lämpligt sätt angående ditt konto.
23.2 Genom att skicka innehåll till webbplatsen eller appen ger du oss och våra Gruppföretag en vinstfri, ständig, oåterkallelig, underlicensierbar, icke-exklusiv, rätt och licens att använda, reproducera, modifiera, publicera, översätta, sända, kommunicera, visa eller skapa derivat från sådant innehåll.
23.3 Vi förbehåller oss rätten att ta bort allt innehåll (inklusive utan begränsning all information som rör en ledig tjänst) som vi anser vara felaktig, vilseledande, missvisande, sannolikt vilseledande eller missvisande eller av en oacceptabel standard.
23.4 Vi kan stänga av eller avbryta din registrering omedelbart om du bryter mot några av dina skyldigheter enligt dessa användarvillkor eller under andra villkor som gäller för Tjänster som tillhandahålls dig, eller på annat sätt enligt vårt rimliga gottfinnande.
23.5 Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande bedriva alla våra rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till radering av ditt innehåll från Hemsidan eller Appen och omedelbar avslutning av din registrering med eller utan möjlighet att komma åt Hemsidan eller App och/eller någon tjänst som vi tillhandahåller dig, om du bryter mot användarvillkoren eller andra villkor som gäller för din användning av tjänster som tillhandahålls av oss eller något av våra gruppföretag, om vi inte kan för att verifiera eller autentisera alla samtycken du lämnar till Hemsidan eller Appen.
24. Tillgängliga tjänster
24.1 Som företag har du tillgång till följande tjänster:
24.1.1 Posta jobb och uppdrag;
24.1.2 Bygg upp listor och pooler av kandidater;
24.1.3 Tillgång till kandidatprofiler;
24.1.4 Kommunicera med kandidater;
24.1.5 Hantera tidrapporter och godkännanden;
24.2 Som företag kan vi också erbjuda dig ytterligare tjänster som inte är direkt tillgängliga för dig vid registrering och för vilka du kommer att behöva ansöka och få åtkomst för att kunna använda dem. Tillgången till ytterligare tjänster sker efter vårt gottfinnande och kan kräva att ytterligare godkännanden eller verifieringar eller villkor uppfylls innan du får använda dem.
24.3 Om ytterligare tjänster görs tillgängliga, gäller även de specifika villkoren för dessa tjänster.
24.4 Vi kan avbryta eller avbryta din registrering omedelbart om du bryter mot någon av dina skyldigheter enligt dessa användarvillkor eller under andra villkor som gäller för tjänster som tillhandahålls dig, eller på annat sätt efter vårt rimliga gottfinnande.
24.5 När någon av Flexio-gruppens bemanningsbyråer (bemanningsbyrån definieras i app) ("SA") samtycker med dig att tillhandahålla tillfälligt anställda för att fullgöra den tillgängliga positionen kommer arbetstagaren att tillhandahållas av SA och "Bemanningsbyråns villkor för kunder" kommer att gälla.
25. Priser
25.1 Du måste betala oss det tillämpliga priset för de tjänster som tillhandahålls dig.
25.2 Priser för tjänster kommer att specificeras i appen eller på webbplatsen eller avtalas separat med dig. All prissättning är konfidentiell och får inte lämnas ut till någon annan person.
25.3 Vi förbehåller oss rätten att ändra våra priser när som helst efter eget gottfinnande. Förhandsmeddelande kommer att ges om eventuella ändringar och inga ändringar kommer att tillämpas retroaktivt.
26. Betalningar
26.1 Alla priser är exklusive moms.
26.2 Alla fakturor måste betalas i sin helhet med de betalningsvillkor som anges i relevanta servicevillkor. Vid försenad betalning kan vi stänga av någon eller alla tjänster tills betalningen har mottagits.
26.3 Utan att det påverkar andra rättigheter kan vi ta ut ränta för sen betalning av kommersiella skulder i enlighet med tillämplig lag.
27. Garantier, garantier och ersättning
27.1 Du representerar och garanterar oss att:
27.1.1 du har befogenhet att bemyndiga användarvillkoren och bevilja alla rättigheter som beviljas eller påstås beviljas och fullgöra dina skyldigheter nedan;
27.1.2 du har eller kommer att ha skaffat alla nödvändiga rättigheter, samtycken, licenser, godkännanden och undantag i förhållande till innehållet (inklusive utan begränsning alla videoinspelningar och kompositioner i innehållet) för att vi ska kunna publicera innehållet på Hemsidan eller Appen och du är ensam ansvarig för alla betalningar till tredje part till följd av sådan publicering;
27.1.3 inget innehåll kommer att utgöra en inbjudan eller som lockbete att delta i investeringsaktivitet;
27.1.4 du får inte skicka direkt eller indirekt en cookie (som är ett paket eller data eller annan information som skickas av en webbserver till en klientenhet, som lagras på den klientenheten och som skickas tillbaka till den webbservern vardera tid då klientenheten gör ytterligare förfrågningar från den webbservern) till enheten för någon användare av Hemsidan eller Appen som får åtkomst till innehållet, oavsett om någon sådan enhet har aktiverats av en sådan användare att ta emot cookies; och du har ett giltigt meddelande under, och har och kommer att följa alla relevanta krav, lagring och användning av personuppgifter som härrör från att använda tjänsterna, tittare på innehåll eller på annat sätt i samband med dessa användarvillkor.
27.2 Du ska gottgöra på begäran och hålla oss oskadlig från och mot alla förluster, fordringar, skador, kostnader, utgifter (inklusive följdförluster och förlust av vinst, juridiska kostnader och utgifter och mervärdesskatt på dessa) och skulder som lidits, eller direkt eller indirekt uppstått av oss som en följd av brott mot bristande prestation eller bristande efterlevnad av dina skyldigheter, garantier och åtaganden som finns i dessa användningsvillkor och / eller användning, publicering, reproduktion eller överföring av innehåll på Hemsidan eller Appen.
28. Uppsägning av kontrakt
28.1 Om vi ​​samtycker till att tillhandahålla tjänster upphör ett sådant avtal det datum som avtalats med dig.
28.2 Du kan säga upp avtalet för oss att tillhandahålla tjänster:
28.2.1 när som helst genom att meddela oss via Appen, Hemsidan eller på annat sätt som vi kan specificera, dock:
28.2.1.1. inga återbetalningar för redan gjorda betalningar kommer att ges och eventuella utestående skulder förblir betalbara; och
            28.2.1.2. alla överenskomna rabatter upphör att gälla;
28.2.2 om vi bryter mot villkoren i vårt avtal om att tillhandahålla tjänster till dig och sådan överträdelse inte kan rättas till inom tio dagar från din anmälan till oss om sådan överträdelse;
28.2.3 om vi blir insolventa eller går i likvidation.

28.3 Vi kan säga upp avtalet om att vi tillhandahåller tjänster om:
28.3.1 du bryter mot användarvillkoren eller de relevanta villkoren som gäller för de specifika tjänsterna och sådan överträdelse inte kan rättas till inom tio dagar efter att du har meddelats om sådan överträdelse
28.3.2 du blir insolvent, slutar handla eller går i likvidation; eller
28.3.3 vi upphör att erbjuda relevanta tjänster.
29. Ansvarsbegränsning
29.1 Vårt samlade ansvar för förlust eller skada som du har orsakats av eller i samband med dessa användningsvillkor, vare sig det gäller kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet) eller för brott mot lagstadgad skyldighet eller på något annat sätt, ska överstiga beloppet för de avgifter som du faktiskt betalat till oss för tjänsterna under det år då en sådan förlust eller skada drabbas.
29.2 Vi är inte ansvariga i avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet) eller för brott mot lagstadgad plikt eller på annat sätt för:
29.2.1 varje förlust som uppstår till följd av eller i samband med intäktsförlust, vinst, kontrakt eller verksamhet eller underlåtenhet att realisera förväntade besparingar;
29.2.2 eventuell förlust av kundkrets eller anseende; eller
29.2.3 indirekta eller följdförluster som du har lidit eller orsakat av eller i samband med något ärende enligt dessa användarvillkor.
29.3 Vi kan säga upp avtalet för oss att tillhandahålla tjänster om: 29.3 Ingenting i denna klausul begränsar vårt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vår vårdslöshet eller för bedrägeri.
30. Publicitet och jobberbjudanden
30.1 Du ska inte utan vårt föregående samtycke göra anspråk på någon anslutning till oss eller använda vårt namn, märke eller logotyp eller på annat sätt hänvisa till oss eller våra tjänster eller publicera någon information i samband med någon jobbannons som har publicerats eller är planerad att publiceras.
30.2 Vi kommer att tillhandahålla tjänsterna med hjälp av information och kriterier som du tillhandahåller. Det är ditt ansvar att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information.
30.3 Jobberbjudanden kommer att vara synliga för kandidater högst 24 timmar efter mottagande av vårt kundtjänstteam. Vi förbehåller oss rätten till att pausa jobb för vidare granskning. I det här fallet kan du begära relevanta förklaringar om mer än 24 timmar har gått för publiceringen.
31. Villkor för publicering av ett jobb
31.1 Vi vill ge utmärkt service till kandidater som är registrerade i appen. För att kunna tillhandahålla den här tjänsten ställer vi flera villkor för att anse jobberbjudanden som publicerats av företag som giltiga. Du måste följa dessa villkor. Underlåtenhet att följa dessa publiceringsvillkor kan leda till att den berörda leveransen dras tillbaka och i slutändan raderas din profil.
31.2 Villkoren för publicering av anställningserbjudanden är:
31.2.1 vi accepterar inte mellanhänder inom HR eller något företag som inte är ytterst ansvarig för att anställa kandidaten;
31.2.2 vi accepterar inte företag som bara betalar den anställde i form av provisioner;
31.2.3 vi accepterar inte anslutna nätverk som försöker öka sin användardatabas;
31.2.4 vi accepterar inte företag som kräver någon initial investering eller betalning av något slag från kandidaten;
31.2.5 vi accepterar inte företag med försäljningsplaner för flera nivåer;
31.2.6 vi accepterar inte företag vars jobberbjudanden inte är det verkliga jobbet som erbjuds;
31.2.7 vi accepterar inte företag vars kommersiella verksamhet kretsar kring sex, tarot, spel, personliga relationer eller vapen;
31.2.8 vi accepterar inte företag utan giltigt skatte-ID.
31.3 Villkoren för innehållet i anställningserbjudanden är:
31.3.1 inga dubbla jobberbjudanden accepteras. Det anses att ett jobberbjudande är ett duplikat när lön, plats och position sammanfaller;
¨
31.3.2 om du har flera lediga platser för samma position och plats, måste du publicera ett unikt erbjudande och välja alla kandidater som krävs mellan ansökningar som tas emot på samma erbjudande;
31.3.3 om jobbet som erbjuds dupliceras upprepade gånger har Flexio rätt att stänga kontot;
31.3.4 beskrivningen av erbjudandet måste vara tydlig och beskrivande. Det rekommenderas att minst inkludera:
         31.3.4.1 en kort introduktion till din affärsverksamhet;
         31.3.4.2 funktioner eller ansvarsområden för positionen;
         31.3.4.3 kandidatkrav;
         31.3.4.4 arbetstid och andra förhållanden;
31.3.5 beskrivningen av erbjudandet bör inte innehålla kontaktuppgifter som adress, e-post eller telefonnummer. Om du upprepade gånger bryter mot denna regel har vi rätt att stänga ditt konto;
31.3.6 titeln på anställningserbjudanden måste vara kort, tydlig och måste vara en ärlig skildring av själva jobbet. Det bör inte innehålla ord som "Brådskande", "Sökes", "Ledig jobb", etc. eller data såsom lön eller plats (för att inkluderas i beskrivningen av erbjudandet, inte titeln) för att inte påverka vår algoritm;
31.3.7 får du inte publicera fler än 10 jobberbjudanden på samma plats eftersom det skadar användarupplevelsen och påverkar applikationernas kvalitet.
31.4 Villkoren för interaktionen med kandidater är:
31.4.1 Företag bör aktivt granska alla sina jobberbjudanden, kontrollera, sortera och kontakta kandidater som har ansökt och är av intresse. Genom "aktivt granska" menar vi: 1) granska hela profilen för kandidater som har ansökt om erbjudandet, 2) behandla kandidater, 3) ta kontakt med kandidater via vårt meddelandesystem;
31.4.2 om det inte har skett någon aktivitet inom 72 timmar efter det att jobbet publicerats kan vi analysera orsakerna till sådan inaktivitet för att bedöma möjligheten att stänga kontot. Om denna inaktivitet upprepas i en andra process stänger vi kontot;
31.4.3 det rekommenderas att företag håller konversation via vårt meddelandesystem med intresserade kandidater. Dessa samtal kan inte i något fall motivera kandidaten att fortsätta rekryterings- eller engagemangsprocessen annat än genom oss;
31.4.4 du kan inte skicka länkar till kandidater för att köra på en annan webbplats, mobilapplikation eller någon annan plattform än vår webbplats eller app. Om detta händer flera gånger stänger vi ditt konto; och
31.4.5 måste du upprätthålla artig och korrekt kontakt med kandidater, aldrig använda stötande eller olämpligt språk.
31.5 Arbetserbjudanden som diskriminerar efter kön, ras eller funktionshinder eller som på annat sätt är olagliga (oavsett på grund av de kvalifikationer som krävs för rollen eller på annat sätt) är inte tillåtna och kan leda till förfaranden mot dig. Om vi ​​anser att ett jobberbjudande kan vara diskriminerande eller olagligt kan vi, efter vårt gottfinnande, redigera eller ta bort erbjudandet och du har inte rätt till återbetalning av betalda belopp eller i avvaktan på publicering av ett sådant erbjudande. Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för några skador som härrör från vår publicering av något jobberbjudande som är osant, vilseledande, diskriminerande, olagligt eller som på annat sätt bryter mot kraven i dessa användningsvillkor eller andra villkor och villkor som gäller tjänsterna.
32. Svar på jobberbjudanden
32.1 Du accepterar att handla rättvist och professionellt med kandidater och inte göra någonting som kan leda till att vi eller något av våra koncernföretag får ett vanrykte. Om det finns något klagomål från en kandidat mot oss till följd av brott mot denna skyldighet eller någon annan klausul som ingår i dessa användarvillkor förbehåller vi oss rätten att kräva skadestånd från dig.
32.2 Vi garanterar inte något svar på de jobberbjudanden som läggs upp i appen eller att svaren från kandidaterna kommer från personer som är kvalificerade för den annonserade positionen. Du är ansvarig för att utföra alla kontroller och förfaranden som är nödvändiga för att säkerställa att kandidaterna är lämpliga för det jobb som annonseras och att kandidaterna har de kvalifikationer och personliga egenskaper som krävs i beskrivningen.
33. Innehåll och länkar
33.1 Vi förbehåller oss rätten att redigera innehållet i alla jobberbjudanden som du publicerar om de innehåller kontaktuppgifter som fysiska adresser, e-postadresser eller telefonnummer som uppmuntrar kandidater att fortsätta interaktion angående det relevanta jobb erbjudandet på annat sätt än via Hemsidan, Appen eller på annat sätt via oss. Vi har också rätt att redigera jobbtitlar när det anses att det kan förbättra rekommendationerna eller algoritmens prestanda. Vi kan också ändra alla fält som du felaktigt har fyllt i.
33.2 Vi kan dra tillbaka alla jobb som innehåller länkar till en webbsida som enligt vår åsikt är olaglig, förtalande, stötande, bedräglig, våldsam, diskriminerande, obscen eller sexuellt uttrycklig eller som kan påverka vårt rykte. Du kommer att ersätta oss från och mot alla anspråk eller ansvarsskyldigheter som orsakas av innehållet i jobberbjudanden eller länkar som publiceras som en del av något jobberbjudande.
33.3 Vi äger inte eller stöder det fotoinnehåll som användare av vår webbplats eller app lägger upp på våra plattformar. Som användare av vår webbplats eller app är du ensam ansvarig för allt fotografiskt innehåll du skickar in. När du laddar upp foton, videor ger du oss en icke-exklusiv rättighet och licens att använda, kopiera, återanvända och distribuera dem efter vårt gottfinnande.
34. Sekretess
34.1 Du samtycker till att hålla strikt konfidentialitet för all information eller information som vi tillhandahåller dig, som du har tillgång till och/eller som kommer fram till följd av din användning av Hemsidan, Appen eller våra tjänster, inklusive all information som rör teknisk expertis, kunskap, metoder, produkter, tjänster, kunder eller vår affärsverksamhet och du tillåter inte sådan information att överföras eller göras tillgänglig för tredje part utan vårt uttryckliga tillstånd ("Konfidentiell information").
34.2 Du får inte använda någon konfidentiell information utom i samband med utförandet av de tjänster som vi tillhandahåller dig, eller göra något meddelande om vår tillhandahållande av tjänster till dig utan vårt föregående skriftliga godkännande.

34.3 Denna sekretessplikt utvidgas till din personal och/eller annan person som är inblandad i ditt mottagande av tjänsterna.
34.4 De sekretessförpliktelser som anges i denna klausul ska förbli i kraft under avtalets löptid och bestå på obestämd tid.
35. Dataskydd
35.1 Vi förklarar att de personuppgifter som kommer att tillhandahållas enligt detta avtal har erhållits enligt bestämmelserna i lagstiftningen om ämnet (GDPR), vilket ger innehavarna av sådana uppgifter vederbörliga varningar, både mottagaren av detta uppdrag och på syfte för vilket data levereras.
35.2 Du är ensam ansvarig för att du uppfyller skyldigheterna avseende dataskydd.
36. Rättigheter
36.1 Innehållet, layouten, användbarheten och formatet på webbplatsen och appen kan variera enbart och exklusivt efter vårt gottfinnande.
36.2 Vi garanterar inte att en avgiftsbelagd tjänst kommer att förbli avgiftsbelagd eller att en kostnadsfri tjänst förblir kostnadsfri.
36.3 Genom att skicka innehåll till Hemsidan eller Appen, eller på annat sätt till oss, ger du oss och våra dotterbolag en ständig, oåterkallelig, vinstfri, icke-exklusiv, rätt och licens att använda, reproducera, modifiera, publicera, översätta, sända, kommunicera, visa eller skapa derivat från sådant innehåll. Vi förbehåller oss rätten att inaktivera eller ta bort innehåll när som helst och utan föregående meddelande. Varje godkännande av något innehåll beror på innehållet enligt våra användarvillkor. Om vi ​​inaktiverar eller tar bort innehåll som du skickar in kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att, men är inte skyldiga, att kontakta dig i förväg.
36.4 Vi förbehåller oss rätten att omklassificera din sökning efter publicering av lediga platser i vår databas, om vi anser att den inte formuleras effektivt. Vi förbehåller oss också rätten att tillfälligt eller permanent ta bort innehåll som, enligt vår åsikt, anses otillfredsställande av någon anledning.
36.5 Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, att använda alla våra rättsmedel, inklusive men inte begränsat till, borttagning av allt innehåll från vår Hemsida eller App och omedelbart avsluta din registrering med eller utan möjlighet att komma åt Hemsidan eller Appen och/eller någon annan tjänst som tillhandahålls av oss, inklusive luckor i våra villkor eller om vi inte kan verifiera eller autentisera innehåll som skickas till vår Hemsida eller App eller på annat sätt tillhandahålls till oss.
36.6 Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att publicera allt innehåll som du skickat till oss på önskat datum och relevant beställning men vi tar inget ansvar för något fel eller fördröjning i publicering eller avslag på publicering av innehåll, oavsett anledning.
36.7 Vi är inte ansvariga för publicering, ändring, radering, fördröjning i publicering eller radering av innehåll som krävs av någon behörig myndighet med behörighet och ansvar för regler om elektronisk och onlineannonsering på Internet (inklusive utan begränsning myndigheten för reklamstandarder eller annan som ersätter den).
36.8 Vi ansvarar inte för riktigheten eller tillförlitligheten hos informationen i profilerna i vår databas.
36.9 Om inte annat anges skriftligt och överenskommits med oss, ges inget skydd eller försäkringar mot närhet till konkurrenter på webbplatsen eller appen av oss.
36.10 Om vår publicering av Hemsidan eller Appen är begränsad eller förhindrad av någon lag, reglering, riktlinje, kod eller någon annan handling eller sak utanför vår kontroll, kan vi när som helst, oavsett vad som finns i dessa användningsvillkor eller andra villkor som är tillämpliga på de specifika Tjänsterna, avsluta Tjänsterna helt eller delvis utan att det påverkar vår rätt att betalas av dig pengar som förfaller till dagen för sådan uppsägning.
36.11 Vi förbehåller oss rätten att vidarebefordra kontaktuppgifter till alla tillsynsmyndigheter (inga gränser för polisen) när det krävs. Vi kan också vidarebefordra din kontaktinformation när ett klagomål angående din användning av vår Hemsida, App eller någon av våra tjänster visas och förutsatt att sådan användning anses vara oförenlig med dessa användningsvillkor eller andra tillämpliga villkor. Med förbehåll för denna klausul och andra som kan krävas enligt lag, kommer vi inte att avslöja dina registreringsuppgifter till någon tredje part utan ditt samtycke.
37. Diverse
37.1 Vi har inget ansvar för fördröjning eller underlåtenhet att fullgöra några eller alla våra skyldigheter enligt dessa användningsvillkor om förseningen eller misslyckandet härrör från eller beror på handlingar, händelser, utelämnanden eller olyckor utanför vår rimliga kontroll inklusive utan begränsning, industriella tvister (där de orsakas av händelser eller omständigheter som själva ligger utanför vår rimliga kontroll), kärnkraftsolycka, krig eller terroristaktivitet, handlingar från Gud, uppståndelse, efterlevnad av lagar, regeringsordning, regel, reglering eller riktning, fel på tekniska anläggningar, olycka, brand, översvämning, storm eller fallissemang hos leverantörer eller underleverantörer.
37.2 Varje meddelande enligt dessa användarvillkor ska vara skriftlig och delges för hand, förbetald, rekommenderat brev, postad specialleverans eller förbetald internationellt rekommenderat brev till relevant adressat på den adress som anges som en del av registreringsprocessen, eller sådan annan adress som den berörda parten kan utse skriftligen till den andra i tid. Varje sådant meddelande ska anses ha delgivits vid tidpunkten för leveransen. För att undvika tvivel ska meddelanden enligt dessa användarvillkor inte giltigt skickas om de skickas via e-post.

Arbetsvillkor
Följande villkor ("Arbetarengagemangsvillkoren") gäller mellan någon av Flexio-gruppens bemanningsbyråer (företag definierat i app) ("SA") och en tillfällig arbetare (enligt definition nedan) för alla introduktioner eller leveranser av SA sådan tillfällig arbetare till en person, företag, partnerskap, företag eller koncernföretag (i förekommande fall) ("klient") för tillhandahållande av tjänster av sådan tillfällig arbetstagare för klienten.
1. Avtalet
2. Tillhandahållande av information
3. Appen
4. Tillfällig arbetstagares skyldigheter
5. Ersättning
6. Tidsrapporter
7. Arbetstid och årlig ledighet
8. Uppsägning
9. Immateriella rättigheter
10. Sekretess
11. Dataskydd
12. Garantier och ersättningar
13. Gällande lag
14. Definitioner
1. Avtalet
1.1 Dessa anställningsvillkor för arbetstagare och användarvillkoren anger hela avtalet mellan SA och tillfälligt anställda för leverans av tjänster till kunden och reglerar alla uppdrag som utförs av tillfälligt anställda.
1.2 Det finns inget avtal mellan SA och den tillfälliga arbetaren mellan uppdrag. För att undvika tvivel utgör dessa villkor för arbetstagarengagemang ett kontrakt för tjänster och inte ett anställningsavtal mellan SA och den tillfälliga arbetaren eller tillfälliga arbetaren och kunden.
2. Tillhandahållande av information
2.1 Som ett villkor för att använda tjänsterna som tillhandahålls via appen ska den tillfälliga arbetaren förse SA med kopior av alla relevanta kvalifikationer, tillsammans med sådan annan information om tillfälligt arbetare som SA rimligen kan begära. Den tillfälliga arbetaren ska meddela SA i händelse av att sådana kvalifikationer kräver uppdatering.
2.2 Den tillfälliga arbetstagaren är ensam ansvarig för formen, innehållet och noggrannheten för allt innehåll (inklusive utan begränsning all information som rör tillfällig arbetares erfarenhet och kvalifikationer) som lämnats av sådan tillfällig arbetare till appen. Den tillfälliga arbetaren kommer att se till att all information den lämnar till appen är sant och inte i något avseende felaktigt vilseledande, vilseledande eller sannolikt vilseledande eller missvisande.
2.3 Den tillfälliga arbetaren kommer att göra allt innehåll som skickas till appen inaktivt när som helst när sådan tillfällig arbetare inte är tillgänglig för att presenteras som kandidat för någon uppgift. 4.
2.4 För tillämpningen av denna klausul 2 ska all information eller lämnat via en tillfälligt arbetares registrerade konto anses ha lämnats av sådan tillfällig arbetare.
3. Appen
3.1 Den tillfälliga arbetaren samtycker till att infoga sina uppgifter i appen så att klienterna kan överväga den tillfälliga arbetaren för ett visst uppdrag.
3.2 Kunder kan kontakta den tillfälliga arbetaren via appen för att erbjuda den tillfälliga arbetaren ett uppdrag. Kunden ska meddela tillfällig arbetare med följande information via appen:
3.2.1 Kundens identitet och, i förekommande fall, verksamhetens art;
3.2.2 datum då uppdraget börjar och uppdragets varaktighet eller sannolika varaktighet;
3.2.3 den befattning som klienten försöker fylla, inklusive vilken typ av arbete den tillfälliga arbetaren i den positionen skulle behöva utföra, den plats där och de timmar under vilka den tillfälliga arbetstagaren skulle behöva arbeta;
3.2.4 Lönesatsen och eventuella utgifter som betalas av eller till den tillfälliga arbetaren;
3.2.5 alla hälso- och säkerhetsrisker som kunden känner till i samband med uppdraget och de åtgärder kunden har vidtagit för att förhindra eller kontrollera sådana risker; och 6. om det är tillämpligt erfarenhet, utbildning, kvalifikationer och alla auktorisationer som kunden anser är nödvändiga eller som krävs enligt lag eller ett professionellt organ för den tillfälliga arbetaren att ha för att arbeta i uppdraget.
3.3 Kunden är inte skyldig att erbjuda ett uppdrag till den tillfälliga arbetaren och den tillfälliga arbetaren är inte skyldig att acceptera någon uppgift som annonseras av kunden i appen.
3.4 Den tillfälliga arbetaren erkänner att tillfälligt arbete innebär att det kan finnas perioder då inget lämpligt arbete är tillgängligt. Den tillfälliga arbetaren samtycker till att en uppdrags lämplighet ska bestämmas av kunden och att SA inte bär något ansvar gentemot den tillfälliga arbetaren om dene inte erbjuds uppdrag.
4. Tillfälliga arbetstagares skyldigheter
4.1 Den tillfälliga arbetaren är inte skyldig att acceptera några uppdrag som erbjuds av en klient. Om den tillfälliga arbetaren accepterar ett uppdrag ska den tillfälliga arbetaren dock:
4.1.1 samarbeta med kundens rimliga instruktioner och acceptera ledning, övervakning och kontroll av alla ansvariga personer i kundens organisation.
4.1.2 följa alla relevanta regler och föreskrifter för kundens organisation (inklusive normala arbetstider) som tillfälligt anställda har informerats om eller som tillfälligt anställda borde vara medvetna om.
4.1.3 samarbeta med SA vid slutförande och förnyelse av alla obligatoriska kontroller, inklusive i förhållande till tillfällig arbetstagares rätt att arbeta i det land där jobbet ska utföras.
4.1.4 vidta alla rimliga åtgärder för att skydda sin egen hälsa och säkerhet och för alla andra personer som kan vara närvarande eller påverkas av sina handlingar på uppdraget och följa kundens hälso- och säkerhetspolicy.
4.1.5 inte bedriva något beteende som skadar SA eller kundens intressen.
4.1.6 följa alla relevanta stadgar, lagar, föreskrifter och uppförandekoder då och då i kraft vid utförandet av uppdraget och som är tillämpliga på kundens verksamhet, inklusive utan begränsning, alla policyer för lika möjligheter eller icke-trakasserier.
           4.1.6.1 inte äga, sälja, ta emot eller verka under påverkan av droger eller alkohol medan du utför SA-uppdrag.
4.2 Om den tillfälliga arbetstagaren av någon anledning inte kan delta i arbetet under ett uppdrag, ska de först informera SA så snart det är praktiskt möjligt och under alla omständigheter minst 24 timmar före deras normala starttid för att möjliggöra alternativa arrangemang för bli gjord. Om detta inte är möjligt ska tillfällig arbetare informera kunden och sedan SA så snart som möjligt under omständigheterna.
5. Ersättning
5.1 SA ska betala lönen till den tillfälliga arbetaren.
5.2 Med undantag för semesterlön (se punkt 8 nedan) har den tillfälliga arbetstagaren inte rätt att få betalning från SA eller klienten för den tid som hen inte har arbetat med uppdraget.
6. Tidrapporter
6.1 I slutet av varje uppdrag ska kunden leverera till SA en ifylld tidtabell som anger antalet arbetade timmar under föregående uppdrag. Den tillfälliga arbetstagaren ska få en kopia av tidtabellen som klienten tillhandahållit till SA.
6.2 Om den tillfälliga arbetaren ifrågasätter kundens tidtabell ska saken skickas till SA-tvister enligt appen.
7. Arbetstid och årlig ledighet
7.1 Den tillfälliga arbetaren samtycker härmed till att den maximala veckoarbetstiden som anges i landets regler inte ska gälla i förhållande till de tjänster som tillhandahålls enligt dessa anställningsvillkor och detta villkor ska tillämpas på obestämd tid med förbehåll för den tillfälliga arbetstagarens rätt att dra tillbaka ett sådant avtal till uteslutande av den maximala veckoarbetstiden med tre månaders skriftligt varsel.
7.2 Den tillfälliga arbetaren ska erhålla en betalning inklusive semesterlön varje månad samtidigt som lönen. Den tillfälliga arbetaren ska samla semester för de arbetade timmarna under varje uppdrag och ingen semester kommer att inträffa mellan uppdragen. Den tillfälliga arbetaren är skyldig att ta, och anses ha tagit, sådan upplupen semester. 
8. Uppsägning
8.1 SA, klienten eller den tillfälliga arbetaren kan säga uppdraget när som helst utan föregående meddelande eller ansvar.
8.2 Den tillfälliga arbetaren erkänner att fortsättningen av ett uppdrag är föremål för och beroende av fortsättningen på det avtal som ingåtts mellan SA och kunden. Om avtalet sägs upp av någon anledning, ska Uppdraget upphöra med omedelbar verkan utan ansvar gentemot den tillfälliga arbetaren, med undantag för betalning för arbete som utförts fram till Uppdragets avslutande.
8.3 Såvida inte exceptionella omständigheter gäller, kommer den tillfälliga arbetstagarens underlåtenhet att informera kunden eller SA om deras oförmåga att delta i arbete enligt avsnitt 4.2 behandlas som den tillfälliga arbetarens avslutande av uppdraget.
9. Immateriella rättigheter
Den tillfälliga arbetaren medger att alla immateriella rättigheter som härrör från tjänster som utförs av tillfälliga arbetare för kunden under uppdraget ska tillhöra kunden. Följaktligen ska den tillfälliga arbetaren utföra alla sådana handlingar och göra alla sådana handlingar som kunden då och då behöver för att verkställa klientens rättigheter enligt denna klausul.
10. Sekretess
10.1 För att skydda SA och kundens sekretess och affärshemligheter samtycker den tillfälliga arbetaren att när som helst inte:
10.1.1 antingen under eller efter ett uppdrag (såvida det inte uttryckligen godkänts av klienten eller SA som en nödvändig del av utförandet av deras uppgifter), att avslöja för någon person eller använda någon av affärshemligheterna eller den konfidentiella informationen av kunden eller SA; eller
10.1.2 att göra en kopia, abstrakt eller sammanfattning av hela eller delar av något dokument eller annat material som tillhör Kunden eller SA utom när det krävs för att göra det under den tillfälliga arbetarens uppgifter under en uppgift, under vilka omständigheter sådant kopiaabstrakt eller sammanfattning skulle tillhöra kunden eller SA, i förekommande fall.
10.2. I slutet av varje uppdrag eller på begäran samtycker den tillfälliga arbetaren till att leverera till kunden eller SA (enligt anvisningar) alla dokument (inklusive kopior), ID-kort, svepkort, utrustning, lösenord, portkoder och annat material som tillhör till Kunden som finns i dess besittning, inklusive data som produceras, underhålls eller lagras på Kundens datorsystem eller annan elektronisk utrustning.
11. Dataskydd
11.1 Den tillfälliga arbetaren samtycker till att SA och klienten förvarar och behandlar uppgifter om dem för juridiska, personal-, administrativa och ledningsändamål och i synnerhet för behandling av känsliga personuppgifter.
11.2 Den tillfälliga arbetaren samtycker till SA och klienten att göra sådan information tillgänglig för klienten, andra koncernföretag, de som tillhandahåller produkter eller tjänster till SA (såsom rådgivare), tillsynsmyndigheter, statliga eller kvasistatliga organisationer och potentiella köpare av SA eller andra koncernföretag eller någon del av dess verksamhet.
12. Garantier och ersättningar
12.1 Den tillfälliga arbetaren garanterar att:
12.1.1 informationen som ges till SA i appen och alla ansökningsdokument är korrekta;
12.1.2 Den tillfälliga arbetaren har den erfarenhet, utbildning, kvalifikationer och alla auktorisationer som Kunden anser är nödvändiga eller som krävs enligt lag eller av någon yrkesorganisation som den tillfälliga arbetaren har för att utföra uppdraget;
12.1.3 Den tillfälliga arbetaren har giltig och befintlig ledighet att komma in och stanna kvar i landet under uppdraget och under dessa arbetstillståndsperioder och är inte (i förhållande till sådan ledighet) föremål för några villkor som kan utesluta eller ha en negativ inverkan på uppdraget.
12.2 Den tillfälliga arbetaren ska ersätta och hålla gottgörelse till SA och kunden mot alla krav (inklusive juridiska och andra yrkesavgifter och utgifter) som SA eller kunden kan drabbas av, upprätthålla, ådra sig, betala eller ställas till följd av eller i samband med:
12.2.1 varje tillfällig arbetstagares underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter enligt dessa arbetsvillkor;
12.2.2 varje oaktsam eller bedräglig handling eller underlåtenhet från den tillfälliga arbetaren;
12.2.3 Tillfällig arbetstagares avslöjande av konfidentiell information;
12.2.4 alla anställningsrelaterade anspråk från den tillfälliga arbetaren i samband med uppdraget; eller
12.2.5 Den tillfälliga arbetarens intrång i kundens eller något koncernföretags immateriella rättigheter.
13. Gällande lag
13.1 Dessa villkor för arbetstagarengagemang, behörighetsklausulen i dem och alla utomobligatoriska förpliktelser som uppstår på något sätt överhuvudtaget utifrån eller i samband med dessa arbetsvillkor regleras av, tolkas och träder i kraft i enlighet med landets lag. där jobbet är gjort.
13.2 Domstolarna i det land där jobbet utförs har exklusiv behörighet att lösa alla fordringar eller tvister som kan uppstå ur eller i samband med dessa Arbetarengagemangsvillkor.
14. Definitioner
I dessa arbetsvillkor har följande uttryck följande betydelser:
"App": den mobilapplikation som utvecklats och ägs av SA eller något koncernföretag i SA för att underlätta leverans av tillfälligt anställda till kunder.
"Uppdrag" avser de tillfälliga tjänster som utförs av den tillfälliga arbetaren för kunden, som mer speciellt annonseras i appen då och då;
"Konfidentiell information" Information om, i vilken form som helst (inklusive utan begränsning, i skriftlig, muntlig, visuell eller elektronisk form eller på någon magnetisk eller optisk skiva eller minne och varhelst det finns) som rör kundens verksamhet, kunder, produkter, affärer och ekonomi, Flexio eller något koncernföretag för tillfället konfidentiellt gentemot kunden, SA eller något koncernföretag och affärshemligheter inklusive, utan begränsning, tekniska data och kunskap relaterade till kundens eller SA:s verksamhet eller något koncernföretag eller något annat av dess eller deras leverantörer, kunder, agenter, distributörer, aktieägare, ledning eller affärskontakter, och inklusive (men inte begränsat till) information som den tillfälliga arbetaren skapar, utvecklar eller får i samband med uppdraget, oavsett om sådan information (om det finns något annat än muntligt) är konfidentiellt;
"Efterfrågan" avser varje åtgärd, tilldelning, anspråk eller annan rättslig prövning, klagomål, kostnad, skuld, efterfrågan, böter, ansvar, förlust, utgående, straff eller förfarande;
"Grupp" avser i förhållande till ett företag, det bolaget, varje dotterbolag eller förvaltningsbolag till det bolaget och varje dotterbolag till ett förvaltningsbolag till det bolaget.
"Immateriella rättigheter" avser patent, rättigheter till uppfinningar, upphovsrätt och närstående rättigheter, moraliska rättigheter, varumärken, handelsnamn och domännamn, rättigheter till uppkomst, rättigheter i kundkretsar eller stämningsansökan, rättigheter i mönster, rättigheter i datorprogramvara, databasrättigheter, rättigheter till konfidentiell information (inklusive sakkunskap och affärshemligheter) och andra immateriella rättigheter, i båda fallen registrerade eller oregistrerade och inklusive alla applikationer (eller rättigheter att ansöka) för, och förnyelser eller utvidgningar av , sådana rättigheter och alla liknande eller likvärdiga rättigheter eller former av skydd som nu eller i framtiden kan finnas i någon del av världen;
"Lönesats" avser den lönesats som kommer att betalas till den tillfälliga arbetaren. Sådan avgift kommer att betalas för varje arbetad timme under en uppdragsmånad i efterskott, med förbehåll för eventuella avdrag som SA är skyldiga att göra enligt lag och för eventuella avdrag som tillfälligt anställda har godkänt kan göras
"Tillfällig arbetare" avser den person som introduceras och/eller levereras av SA för att tillhandahålla tjänster till en klient.

Villkor för bemanningsbyrån för kunder
Följande villkor ("Villkoren för bemanningsbyrån") gäller mellan någon av bemanningsbyråerna i Flexio-gruppen (bemanningsföretag för uppdrag definieras i app) ("SA") och en person, företag, partnerskap eller företag (som fall kan vara) ("klient") till varje introduktion eller leverans av en tillfällig arbetstagare av SA till klienten för tillhandahållande av tjänster av sådan tillfällig arbetare för klienten ("bemanningstjänster").
1. Personaltjänster
2. Begär leverans av tillfälligt anställda
3. Verifiering av tillfälligt anställda
4. Tillfälligt anställda
5. Tidrapport, närvaro och prestanda
6. Avgifter
7. Avbokningar och återbetalningar
8. Regler för byråarbetare
9. Kundens skyldigheter
10. Ansvar och skadestånd
11. Sekretess och dataskydd
12. Uppsägning
13. Allmänt
14. Definitioner
1. Personaltjänster
1.1 Dessa bemanningsbyråvillkor reglerar kundens användning av bemanningstjänsterna och kommer att gälla när klienten begär leverans av en tillfällig arbetare för att utföra tillfälliga tjänster för den (ett "uppdrag").
1.2 SA fungerar som ett arbetsföretag med avseende på tillhandahållandet av bemanningstjänsterna enligt detta avtal. SA ska vidare ha arbetsgivaransvaret för de tillfälliga arbetstagare som levereras till klienten, i enlighet med föreskrifterna, vilket innebär att klienten är fullt ansvarig för att betala SA för tillfälligt anställdas lön, sociala trygghet, sjuklön, semesterlön, yrkesmässig skadeförsäkring och pensioner enligt kollektiva landslagar där tillfällig arbetare arbetar och är anställd.
1.3 Dessa villkor för bemanningsföretag gäller där SA är villigt att tillhandahålla bemanningstjänster till kunden.
2. Begär leverans av tillfälligt anställd
2.1 Varaktigheten för ett uppdrag måste specificeras av kunden som en del av sökkriterierna för att identifiera lämpliga kandidater via appen och kan vara från så lite som några timmar till flera månader men måste alltid vara tillfällig. En begäran om att utsträcka uppdragets varaktighet kan göras av kunden men SA garanterar inte att samma tillfälliga arbetare kommer att finnas tillgänglig eller kan levereras för att utföra uppdraget under en längre tid.
2.2 För att göra en begäran om att en tillfällig arbetare ska tillhandahållas för ett uppdrag måste kunden tillhandahålla följande information:
2.2.1 vilken typ av arbete som den tillfälliga arbetaren skulle behöva utföra;
2.2.2 platsen för arbetet;
2.2.3 Uppgiftens startdatum och förväntad varaktighet;
2.2.4 erfarenhet, utbildning, kvalifikationer och eventuella specifika auktorisationer som kunden förväntar sig att den tillfälliga arbetaren har eller som kan krävas enligt lag;
2.2.5 Lön, utgifter och andra förmåner som erbjuds av Kunden till tillfälligt anställda för Uppdraget;
2.2.6 eventuella hälso- och säkerhetsrisker som den tillfälliga arbetstagaren kan utsättas för vid utförandet av arbetet under uppdraget och 
vilka procedurer kunden har för att hantera dessa risker;
2.2.7 huruvida uppdraget kommer att innebära att den tillfälliga arbetaren tar hand om eller deltar i eller arbetar med en utsatt person (en "utsatt person" är någon person som på grund av ålder, svaghet, sjukdom, funktionshinder eller andra omständigheter behöver vård eller uppmärksamhet, och inkluderar alla personer under 18 år); och
2.2.8 sådan ytterligare information som SA rimligen kan kräva för att uppfylla sina rättsliga skyldigheter.
2.3 När det är möjligt måste all nödvändig information tillhandahållas av klienten via appen eller på sådant sätt som SA specificerar. SA är inte skyldigt att tillhandahålla bemanningstjänster förrän all information som krävs för relevant uppdrag har lämnats.
2.4 SA ger ingen garanti för att tillfälligt anställda som är lämpliga för det uppdrag som kunden vill fylla kommer att finnas tillgängliga. SA ger inte heller något åtagande eller garanterar att några specifika individer kommer att vara tillgängliga som kandidater för ett uppdrag.
3. Verifiering av tillfälligt anställda
3.1 För alla lämpliga tillfälligt anställda som är tillgängliga för uppdraget kommer SA att verifiera: identiteten på sådana tillfälliga arbetstagare; att var och en har rätt att arbeta i landet; och att tillfällig arbetare har utbildats av klienten och har kunnat genomföra all utbildning för att uppfylla de krav som kunden har meddelat till SA.
3.2 Utöver kontrollerna i avsnitt 3.1 ovan:
3.2.1 om lagen eller en branschorganisation kräver att den person som utför uppdraget har särskilda kvalifikationer eller auktorisationer kommer SA, med avseende på alla tillfälligt anställda som SA infört för kunden för det arbetet, vidta alla rimligt genomförbara åtgärder för att erhålla och tillhandahålla till klienten kopior av sådan tillfällig arbetares erforderliga kvalifikationer eller behörigheter; och
3.2.2 om uppdraget handlar om eller deltar i, eller arbetar med, en utsatt person, kommer SA, med avseende på alla tillfälligt anställda som SA presenterar för kunden för det arbetet, vidta alla rimligt genomförbara åtgärder för att få och tillhandahålla Kundkopior av relevanta kvalifikationer eller behörigheter och två referenser från personer som inte är släktingar till tillfälligt anställda.
3.3 All information som SA är skyldig att ge till klienten med avseende på tillfällig arbetstagare kommer att göras tillgänglig av SA för klienten via Appen eller genom någon annan metod som SA anger. Om information tillhandahålls elektroniskt kommer SA inte att behöva lämna sådan information i pappersform.
3.4 Om några lämpliga tillfälligt anställda identifieras efter att en klient har lämnat in en begäran om leverans av tillfälligt anställda, kommer kunden att ha möjlighet att kontakta kandidaterna direkt (inklusive via appen) för att utforska deras erfarenheter i mer detalj.
3.5 För att boka och acceptera en tillfällig arbetare för ett uppdrag, måste kunden bekräfta leveransen av den tillfälliga arbetaren genom plattformens uppdragsfunktion och måste skicka ut uppdragsbekräftelser direkt till den tillfälliga arbetaren via plattformen och eller genom en sådan annan metod som leverantören kan ange.
4. Tillfälligt anställda
4.1. Alla tillfälligt anställda som SA levererar till klienten i enlighet med bemanningstjänsterna anlitas av SA på ett avtal om tjänster mellan SA och sådan tillfällig arbetstagare. Kunden är skyldig att betala den totala lönekostnaden (inklusive eventuella sjuklönekostnader relaterade till schemalagda skift) för tillfälligt anställda till SA, och SA är ansvarig för att betala de tillfälligt anställda som levereras till klienten och, i förekommande fall, för avdraget och betalningen av försäkringsavgifter och tillämplig inkomstskatt.
4.2 Alla tillfälliga arbetstagare som tillhandahålls till Kunden av SA kommer att stå under Kundens övervakning, ledning och kontroll under uppdragets utförande.
4.3 SA accepterar inget ansvar för förlust som uppkommit av Kunden eller av någon tredje part som uppstår på grund av handlingar eller försummelser från någon tillfällig arbetare medan sådan tillfällig arbetare står under Kundens övervakning, ledning eller kontroll.
5. Tidrapport, närvaro och prestanda
5.1 Kunden är endast skyldig att betala för den period som någon tillfällig arbetare faktiskt har arbetat vid utförandet av det relevanta uppdraget. För att säkerställa att SA kan verifiera den tid som någon tillfällig arbetare spenderar vid utförandet av det relevanta uppdraget, måste kunden lämna in eller godkänna en tidsrapport för varje tillfälligt anställd via appens tidsrapportfunktion eller genom en sådan annan metod som kan anges av SA ("Tidsrapport för godkännande av tidrapport").
5.2 Om Kunden inte lämnar in eller godkänner en tidsrapport med avseende på någon tillfällig arbetstagare inom tidsgränsen för godkännande av tidrapport, kommer SA att ha rätt att anta att den tillfälliga arbetaren fullgjorde uppdragstiden i sin helhet.
5.3 Kunden kan inte vägra att lämna in eller inte godkänna en tidsrapport eftersom kunden inte är nöjd med kvalifikationer, erfarenhet eller arbete som utförts av relevant tillfällig arbetstagare. Om kunden inte är nöjd med förmågan eller prestationen hos en tillfällig arbetare, måste kunden meddela SA omedelbart via den process som anges av SA och förklara varför kunden inte är nöjd, så det kan övervägas av SAs kundtjänstteam.
5.4 Om en tillfällig arbetare som kunden accepterade för ett uppdrag inte deltar i ett sådant uppdrag (eller för något skift inom ett sådant uppdrag) inom en rimlig tid efter den nödvändiga starttiden för uppdraget (eller skiftet) utan kundens föregående samtycke, måste Kunden meddela SA i enlighet med det förfarande som anges av SA.
5.5 Varje tillfälligt anställd som levereras till kunden kommer att samla semester under uppdraget till det antal dagar som erbjuds av kunden för uppdraget, eller det årliga lagstadgade minimiproportionen i förhållande till uppdragets varaktighet, beroende på vilket som är högst. Inga tillfälligt anställda som levereras till klienten är skyldiga att ta semester, men om de gör det, måste klienten tillåta sådan tillfällig arbetstagare att ta semester i enlighet med kundens egen företagspolicy. Den tid som en tillfällig arbetare tar som semester måste anges som tid som semester i tillämplig tidsrapport.
5.6 Kunden erkänner vikten av att ge korrekt återkoppling angående en tillfällig arbetstagare till SA, i syfte att SA fastställa lämpligheten för dessa tillfälliga arbetstagare för framtida uppdrag. Kunden kommer att göra rimliga ansträngningar för att ge feedback om varje tillfälliga arbetares prestationer när den relevanta uppgiften är klar via Appens feedback- och betygsfunktion eller i enlighet med det förfarande som anges av SA.
6. Avgifter
6.1 Kunden kommer att betala SA följande avgifter ("avgifterna") med avseende på den period som faktiskt arbetat av varje tillfällig arbetstagare som levererats till kunden av SA för en uppgift:
6.1.1 ett belopp som är lika med bruttolönen (som specificerats i begäran och som överenskommits av tillfälligt anställd omfattande grundlön plus eventuella bonusar och pensioner) som ska betalas till den tillfälliga arbetaren plus skatter, socialförsäkring och arbetsskadeförsäkring och pensionsavgifter krävs enligt kollektiva, landslagar eller andra regler under uppdragets längd (tillsammans "arbetarkostnader"); plus
6.1.2 ett belopp som motsvarar en sådan andel av arbetarkostnaderna för att täcka eventuell semester som tillhör den tillfälliga arbetaren under uppdraget, beräknat i förhållande till antalet semesterdagar per år som sådan tillfällig arbetstagare har rätt till ("semesterlön"); plus
6.1.3 Nedan beskrivna procentsatser ska läggas till arbetarkostnaderna plus semesterlön, vilket representerar SA: s marginal (eller sådan alternativ ersättning som har avtalats av kunden och SA).
6.2 SA tar ut en avgift på 30% (eller sådant alternativ som har avtalats av kunden och SA) utöver den totala lönekostnaden för den tillfälliga arbetaren (dvs. arbetskostnader, semesterlön + 30%)
6.3 Avgifterna är exklusive moms som, om det kan tas ut, betalas till gällande skattesats.
6.4 SA fakturerar kunden avgifterna varje vecka med avseende på arbetstimmar som faktiskt har arbetats av berörd tillfällig arbetare under den föregående veckan, såvida inte SA och kunden har kommit överens om annat. Så småningom kommer sjuklönskostnader relaterade till uppdrag att läggas till arbetarkostnaderna och debiteras varje månad. Alla fakturor ska betalas av Kunden inom 0 dagar (eller ett sådant alternativ som har avtalats av Kunden och SA) från utfärdandedatumet och om betalning inte sker inom denna period ska ränta tillkomma dagligen till 8% per år över basränta från tid till annan från förfallodagen till betalningsdatumet.
7. Avbokningar och återbetalningar
7.1 Kunden har rätt att avbryta leveransen av tillfällig arbetstagare genom skriftligt meddelande till SA (vilket kan ske genom alla avbokningsfunktioner som finns tillgängliga i appen eller på annat sätt genom det förfarande som anges av SA):
7.1.1 omedelbart om den tillfälliga arbetaren inte deltar i ett uppdrag (eller något skift som ingår i det uppdraget) inom fyra timmar efter den överenskomna starttiden för uppdraget eller skiftet utan kundens föregående samtycke; eller
7.1.2 omedelbart om det visas att den tillfälliga arbetstagaren inte har de kvalifikationer eller auktorisationer som kunden meddelat till SA som krävs för uppdraget, eller krävs enligt lag eller relevant yrkesorgan för att utföra uppdraget; eller
7.1.3 med minst 24 timmars varsel av någon annan anledning.
7.2 SA har rätt att avbryta leveransen av tillfälligt anställda genom skriftligt meddelande till kunden (vilket kan ske genom alla avbokningsfunktioner som är tillgängliga i Appen eller på annat sätt genom det förfarande som anges av SA):
7.2.1 omedelbart om SA har anledning att tro att den berörda tillfälliga arbetaren inte är lämplig att utföra uppdraget; eller
7.2.2 med minst 24 timmars varsel av någon annan anledning.
7.3 Med förbehåll för att Kunden lämnar in korrekta tidtabeller inom tidsfristen, om Kunden debiteras för den tid som senare visas till SA rimlig tillfredsställelse att inte ha arbetat av den berörda tillfälliga arbetstagaren, kommer SA att återbetala Kunden de betalade beloppen av klienten för sådan tid som inte arbetat, om lönen inte betalas till tillfällig arbetare.
7.4 Med undantag av vad som anges i avsnitt 7.3 ovan, kommer SA inte att ge någon återbetalning för utförandet eller för misslyckande att utföra någon tillfällig arbetare.
8. Regler för byråarbetare
8.1 Kunden och SA bekräftar var och en att tillfälligt anställda som tillhandahålls till klienten enligt bemanningstjänsterna kan kvalificera sig för likabehandling enligt byråarbetareföreskrifterna ("BAF") för det land där uppdraget ska utföras. För att säkerställa att SA kan uppfylla sina juridiska skyldigheter enligt BAF, garanterar kunden och intygar att:
        
8.1.1 Kunden kommer, på begäran, att tillhandahålla SA all information som SA kan behöva för att säkerställa att SA kan följa             byråarbetareföreskrifterna med avseende på lika behandling av tillfälligt anställda som levereras till kunden.
8.2 Om lönenivån, utgifterna, förmånerna, semesterlönen eller andra ersättningar behöver öka med avseende på tillfällig arbetstagare som levereras till klienten för att säkerställa deras likabehandling i enlighet med byråarbetarföreskrifterna, har SA rätt att höja arbetarkostnaderna, semesterlönen eller skatter som debiteras kunden för att redovisa detta.
8.3 Om en tillfällig arbetare gör något krav eller klagomål som rör lön, förmåner eller arbetsvillkor för en uppgift för vilken sådan tillfällig arbetstagare levereras till kunden, måste kunden samarbeta fullt ut med SA för att lösa problemet.
9. Kundens skyldigheter
9.1 Kunden kommer och kommer att se till att alla dess anställda, ombud och representanter kommer att hantera rättvist och professionellt med kandidater, alla tillfälligt anställda som levereras till kunden i enlighet med bemanningstjänsterna och andra personer som kunden kontaktar i samband med Bemanningstjänster, och inte att göra något som kan leda SA i vanrykte.
9.2 Kunden kommer att tillhandahålla allt stöd och samarbete som rimligen krävs av SA för att säkerställa att SA kan följa sina juridiska skyldigheter, krav enligt kollektiva, landslagar eller andra bestämmelser, med avseende på tillhandahållandet av bemanningstjänsterna och kunden kommer inte att göra någonting vilket skulle få SA att bryta mot tillämpliga lagar, kollektiva eller andra regler. Utan att begränsa ovanstående kommer kunden inte att begära leverans av en tillfällig arbetare:
9.2.1 att utföra uppgifter som normalt utförs av någon av klientpersonal som strejkar eller deltar i officiell industriell åtgärd; eller
9.2.2 att utföra en uppgift när det skulle skada den tillfälliga arbetarnas intressen att göra det.
9.3 Kunden kommer att följa alla tillämpliga lagar med avseende på Kundens användning av bemanningstjänsterna, inklusive appen, och behandlingen av tillfälligt anställda som levereras till kunden.
9.4 Kunden är ansvarig för övervakning, ledning och kontroll av alla tillfälliga arbetstagare som levereras till klienten för en uppgift under uppdragets varaktighet. Kunden kommer inte att be någon tillfällig arbetare att utföra uppgifter som inte omfattas av deras uppdrag eller för vilka särskilda färdigheter eller erfarenhet krävs såvida de inte är övertygade om att den tillfälliga arbetstagaren är behörig och kvalificerad att utföra sådana uppgifter.
9.5 Kunden kommer att se till att all utrustning som används av en tillfällig arbetare vid utförandet av uppdraget är i gott och säkert skick och att den har på plats lämpliga hälso- och säkerhetsförfaranden och metoder för att tillhandahålla en säker arbetsmiljö för alla tillfälliga arbetstagare levererade till klienten.
9.6 Kunden tillhandahåller och betalar alla uniformer som ska användas av den tillfälliga arbetaren vid uppdraget.
9.7 Kunden garanterar och representerar att:
9.7.1 alla begäranden om leverans av tillfälligt anställda från klienten avser specifika och verkliga jobbmöjligheter som var tillgängliga vid tidpunkten för inlämnandet av begäran; och
9.7.2 de har, eller kommer att ha erhållit före överföring, alla nödvändiga rättigheter, samtycken, licenser, godkännanden och undantag i förhållande till all information som ges till SA för att SA ska kunna publicera sådan information i appen eller på annat sätt göra sådan information tillgänglig som en del av bemanningstjänsterna, och kunden är ensam ansvarig för alla betalningar till tredje part till följd av sådan publicering
9.8 Det är viktigt att SA kan förlita sig på den information som tillhandahålls av kunden. Kunden kommer att se till att all information som tillhandahålls till SA av klienten avseende personaltjänsterna följer alla tillämpliga lagar, är korrekt, fullständig och inte vilseledande. Kunden kommer att informera SA omedelbart om uppdateringar av sådan information. SA förbehåller sig rätten att ta bort all information som tillhandahålls till SA av kunden som SA, enligt eget gottfinnande, anser vara felaktig, vilseledande, missvisande, sannolikt vilseleda eller missvisa eller på annat sätt är av en oacceptabel standard.
9.9 Om någon information som kunden tillhandahåller SA avseende ett visst uppdrag är felaktig, ofullständig eller vilseledande, och något krav ställs mot SA för betalning av ytterligare belopp till en tillfällig arbetare som resultat (antingen genom ersättning eller på annat sätt) kommer Kunden att ersätta SA i sin helhet, på begäran, för dessa ytterligare belopp och för alla kostnader som SA har ådragit sig för att hantera eller försvara ett sådant anspråk.
9.10 När det gäller SA: s ansvar att betala tillfälligt anställda enligt kundens föreslagna lönesystem är kunden ansvarig för att SA får korrekt information om kundens genomsnittliga lön för jämförbara arbetstagargrupper och den följer krav enligt kollektiv, landslagstiftning eller andra regler. Kunden är ansvarig, i händelse av att sådan information är felaktig eller ska ersätta SA och tillfälligt anställda för eventuella skador relaterade till dem.
9.11 Kunden godkänner hela tiden under avtalets löptid att följa alla bilagor i detta avtal, villkor som anges i detta avtal och:
9.11.1 att betala varje korrekt faktura som utfärdats av SA avseende tjänsterna, i enlighet med detta avtal;
9.11.2 att vara ansvarig för tillfällig arbetares ledning, tillsyn, kontroll, välfärd och säkerhet;
9.11.3 att genomföra riskbedömningar av någon av dess verksamhet som kan påverka tillfällig arbetstagare och vidta alla praktiska åtgärder för att minimera risken för tillfällig arbetstagares hälsa och säkerhet;
9.11.4 för att följa alla lagar, föreskrifter, uppförandekoder och andra rättsliga krav i förhållande till den tillfälliga arbetaren, när den tillfälliga arbetaren är under kundens övervakning, ledning och kontroll, som om arbetaren var anställd hos Klient;
9.11.5 att meddela SA skriftligen om det inte vill att SA ska annonsera en ledig plats, om inte SA kan annonsera om en ledig plats som kunden meddelar;
9.11.6 för att tillhandahålla all sådan information som SA rimligen kommer att kräva för att följa byråns arbetslag i landet för uppdraget eller andra reglerande krav i landet; och
9.11.7 för att samarbeta med SA för att komma överens om en sådan ändring av avgiftssatsen som kan vara nödvändig för att SA ska följa byråns arbetslag.
10. Ansvar och skadestånd
10.1 SA kommer att erbjuda bemanningstjänsterna rimlig omsorg och skicklighet. Alla andra garantier som kan antydas i dessa bemanningsföretagsvillkor eller tillhandahållandet av bemanningstjänster, vare sig enligt lag eller på annat sätt, är uttryckligen uteslutna.
10.2 Med förbehåll för klausul 10.3, SA: s totala ansvar gentemot kunden:
10.2.1 för anspråk som uppstår i samband med tillhandahållandet av bemanningstjänsterna är begränsat till ett belopp som är lika med värdet av de totala avgifter som faktiskt betalats av kunden till SA för den relevanta leveransen av en tillfällig arbetare, som ansvaret gäller den tolvmånadersperiod som föregår det datum då kravet först väcks, och
10.2.2 för alla andra fordringar, oavsett hur uppkomna, är begränsade till 50 000 SEK.
10.3 SA är inte ansvarig gentemot klienten för:
10.3.1 eventuell förlust av vinst, förlust av affärer eller utarmning av kundkrets; eller
10.3.2 varje indirekt eller följdförlust.
10.4 Ingenting i dessa bemanningsbyråvillkor utesluter eller begränsar SA: s ansvar:
10.4.1 för dödsfall eller personskada till följd av SA: s vårdslöshet; eller
10.4.2 för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning; eller
10.4.3 i den utsträckning sådant ansvar inte får begränsas eller uteslutas enligt tillämplig lag.
10.5 Kunden ska ersätta och kompensera SA på begäran mot alla kostnader, påföljder, fordringar, krav, skulder, skador och förluster som uppstår till följd av eller i samband med:
10.5.1 Kundens underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter enligt dessa bemanningsföretagsvillkor;
10.5.2 varje oaktsam eller bedräglig handling eller underlåtenhet från kundens sida i samband med bemanningstjänsterna;
10.5.3 Kundens avslöjande av konfidentiell information från SA eller obehörig avslöjande av personlig information eller annan information som mottagits från SA i samband med bemanningstjänsterna; eller
10.5.4 alla anställningsrelaterade anspråk från en tillfällig arbetstagare i samband med någon uppgift.
11. Sekretess och dataskydd
11.1 Informationen som SA tillhandahåller kunden som en del av bemanningstjänsterna är strikt konfidentiell och kan betraktas som personuppgifter. Kunden kommer att:
11.1.1 endast behandla sådana uppgifter och information i enlighet med SA: s instruktioner och endast i syfte att ta emot och använda bemanningstjänsterna;
11.1.2 hålla sådana uppgifter och information strikt konfidentiell och inte avslöja sådana uppgifter och information till någon tredje part utom med uttryckligt tillstånd från SA eller den person som sådan information avser;
11.1.3 inte överföra sådana uppgifter och information till ett land eller territorium utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; och
11.1.4 implementera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda sådan information från obehörig eller olaglig behandling eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada.
11.2 Var och en av klienterna och SA kommer att hålla information konfidentiellt och kommer inte att lämna ut till någon tredje part konfidentiell information från den andra eller använda den konfidentiella informationen om den andra för något annat syfte än i samband med utförandet av bemanningstjänsterna. Dessa konfidentialitetsskyldigheter gäller inte för konfidentiell information som är allmänt tillgänglig än till följd av ett brott mot dessa bemanningsbyråvillkor eller som avslöjas i enlighet med ett lagkrav (men då endast i den utsträckning som sådan är nödvändig information). Dessa skyldigheter ska fortsätta att gälla trots att dessa villkor för bemanningsföretag upphör.
11.3 I dessa bemanningsbyråvillkor avses med "konfidentiell information" all information som avslöjas eller erhållits av kunden eller SA från den andra (eller från en tredje part som agerar för den andra partens räkning), som ett resultat av eller i anslutning till bemanningstjänsterna, som antingen uttryckligen identifieras som konfidentiella eller rimligen skulle anses vara konfidentiella.
12. Uppsägning
12.1 Vardera parter kan när som helst säga upp avtalet om att tillhandahålla bemanningstjänster genom att ge minst 24 timmar (eller ett sådant alternativ som har överenskommits av kunden och SA) skriftligen till den andra (vilket kan ske via e-post).
12.2 Vid uppsägningen:
12.2.1 Kunden kommer omedelbart att betala till SA alla belopp som de är skyldiga för de bemanningstjänster som tillhandahålls eller på annat sätt förfaller enligt dessa bemanningsföreskrifter (om SA ännu inte har skickat en faktura för dessa belopp, kommer SA omedelbart att skicka en faktura till kunden som kommer att betalas av klienten vid mottagandet);
12.2.2 Kunden måste återlämna till SA eller förstöra all konfidentiell information från SA (som definierats ovan) och all annan SA-egendom som innehas av kunden eller för kundens räkning; och
12.2.3 Alla bemanningstjänster som ännu inte utförts kommer automatiskt att annulleras och ingen av parterna kommer att ha något ytterligare ansvar gentemot den andra med avseende på sådana avbrutna bemanningstjänster.
13. Allmänt
13.1 SA har inget ansvar för fördröjning eller underlåtenhet att fullgöra några av eller alla sina skyldigheter enligt dessa bemanningsbyråvillkor om förseningen eller misslyckandet eller förseningen beror på någon händelse utanför SA: s rimliga kontroll, inklusive handlingar från Gud, krig, industriella tvister , protester, brand, översvämning, storm, storm, epidemi, explosion, terrorhandlingar och nationella nödsituationer eller fallissemang hos leverantörer eller underleverantörer.
13.2 Dessa bemanningsbyråvillkor, användningsvillkoren och ytterligare affärsvillkor ersätter alla tidigare avtal med kunden med avseende på SA: s åtagande att tillhandahålla bemanningstjänsterna till kunden.
13.3 SA kan uppdatera eller ändra dessa bemanningsföretagsvillkor från tid till annan efter eget gottfinnande. I händelse av att några ändringar eller uppdateringar görs av dessa bemanningsföretagsvillkor kommer kunden att meddelas skriftligen (vilket kan ske via e-post eller via Appen) och måste acceptera de uppdaterade bemanningsföretagsvillkoren för att fortsätta använda bemanningstjänster. De uppdaterade bemanningsföretagsvillkoren kommer inte att gälla i efterhand eller på någon befintlig leverans av tillfälligt anställd på det datum då de uppdaterade villkoren träder i kraft.
13.4 Vid tillhandahållande av bemanningtjänsterna fungerar inte SA som kundens agent. Dessa villkor för bemanningsbyrån skapar inte heller något partnerskap mellan kunden och SA eller ger varken kunden eller SA befogenhet att binda den andra.
13.5 Alla formella meddelanden som delges enligt dessa bemanningsföreskrifter måste vara skriftliga och måste: levereras personligen eller skickas med rekommenderat brev, till adresserna nedan eller någon annan adress eller e-postadress som har mottagits av mottagaren för detta syfte:
13.5.1 SA: s adress för meddelanden: Kontaktadressen för SA som anges i appen eller på SA: s webbplats (flexio.com) då och då.
13.5.2 Kundens adress för meddelanden: Kontaktadressen som kunden meddelat till SA i syfte att ställa in kundföretagskontot.
I detta avsnitt 13.5 avses med ett formellt meddelande varje meddelande som skickas av en part för att inleda rättsliga förfaranden mot den andra i samband med bemanningstjänsterna.
13.6 Dessa bemanningsförmedlingsvillkor, behörighetsklausulen i den och alla utomobligatoriska förpliktelser som uppstår på något sätt utifrån eller i samband med dessa bemanningsföretagsvillkor regleras av, tolkas och träder i kraft i enlighet med landets lag. där jobbet är gjort.
13.7 Domstolarna i det land där jobbet utförs har exklusiv behörighet att avgöra alla anspråk eller tvister som kan uppstå ur eller i samband med dessa bemanningsbyråvillkor.
14. Definitioner
14.1 I dessa bemanningsbyråvillkor har ord som börjar med stora bokstäver som inte definierats på annat sätt följande betydelser:
"App" avser mobilapplikationen som drivs av Flexio Staffing AB, eller ett koncernföretag, för att underlätta leverans av tillfälligt anställda till kunder. och
"Grupp" avser i förhållande till ett företag, det bolaget, varje dotterbolag eller förvaltningsbolag till det bolaget och varje dotterbolag till ett förvaltningsbolag till det bolaget.
14.2 En hänvisning till ett "förvaltningsbolag" eller "dotterbolag" betyder ett förvaltningsbolag eller ett dotterbolag (i förekommande fall) och ett företag ska behandlas som medlem i ett annat företag även om dess aktier i det andra bolaget registrerad i (a) namn till en annan person (eller dess förvaltare) genom säkerhet eller i samband med säkerhetstillstånd, eller (b) dess förvaltare.

bottom of page